Aktualno¶ciOpublikowano: 20-02-2014

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych

18 lutego senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

W trakcie pierwszego posiedzenia odbyło się spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Serbii, Aleksandrem Chećko. Posiedzenie to było zamknięte i prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Kolejne posiedzenie także było spotkaniem z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Cypryjskiej, Barbarą Tuge-Erecińską. To posiedzenie także odbywało się w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedmiotem trzeciego posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji:

  • Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.,
    oraz
  • Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

Przedmiotem posiedzenia Komisji była także informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich na temat sytuacji na Ukrainie.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka D±browskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95