AktualnościStyczeń 2014 r.

Opublikowane: 30.01.2014
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wieczorem 28 stycznia senator Rocki poprowadził spotkanie członków Klubu Senatorów PO z prof. L. Kolarską-Bobińską, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 30.01.2014
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
28 stycznia senator uczestniczył w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Na pierwszym z nich senatorowie wysłuchali informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat problemów inwestycyjnych i majątkowych ministerstwa. Posiedzenie prowadzone było w trybie ustawy o  ochronie informacji niejawnych. Drugie posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli.

Opublikowane: 26.01.2014
Posiedzenie Rady Regionu Mazowieckiego PO
25 stycznia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Regionu Mazowieckiego PO RP, na  którym powołano nowych członków Rady Regionu oraz omówiono przygotowania do kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego i samorządów lokalnych.

Opublikowane: 23.01.2014
Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu
22 stycznia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, na którym wraz z przedstawicielami Zarządu Głównego AZS przedstawił informację o udziale polskich studentów-sportowców w XXVI Uniwersjadzie Zimowej w Trentino. Polska reprezentacja zdobyła 23 medale i zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95