AktualnościGrudzień 2013 r.

Opublikowane: 18.12.2013
Gala LIDER 2013
18 grudnia senator Rocki wziął udział w gali LIDER 2013 organizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas której wręczono 44 młodym naukowcom symboliczne czeki na kwoty do 1,2 miliona złotych przeznaczone na badania naukowe.

Opublikowane: 14.12.2013
90-lecie MPRO
13 grudnia senator Rocki wziął udział w uroczystości jubileuszu 90-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych. Gościem uroczystości była Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Opublikowane: 11.12.2013
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
11 grudnia senator Rocki wziął udział w uroczystości, podczas której premier Donald Tusk wręczył nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną oraz artystyczną.

Opublikowane: 11.12.2013
Spotkania klubowe
Wieczorem 10 grudnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego, a następnie poprowadził zebrania Prezydium i Klubu Senatorów. Omawiano porządek obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 11.12.2013
Spotkanie opłatkowe włodarzy Mokotowa
10 grudnia senator Rocki wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Radę i Zarząd Dzielnicy Mokotów.

Opublikowane: 09.12.2013
Konferencja nt. polskiej drogi do wolności gospodarczej
9 grudnia senator Rocki wziął udział w zorganizowanej przez Centrum im. Adama Smitha konferencji „Polska droga do wolności gospodarczej szansą dla Europy”. Konferencję zorganizowano w 25-lecie przywrócenia wolności gospodarczej, rocznicę powstania Akcji Gospodarczej i uchwalenia „ustawy Wilczka”.

Opublikowane: 07.12.2013
Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej AZS
7 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej Akademickiego Związku Sportowego.

Opublikowane: 07.12.2013
Gala „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play”
Wieczorem 6 grudnia senator Rocki wziął udział w gali „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” kończącej XVI edycję Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości.

Opublikowane: 07.12.2013
Zjazd ZHP
6 grudnia senator Rocki uczestniczył w otwarciu XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego.

Opublikowane: 06.12.2013
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
4 grudnia po południu senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która odbyła się na Zamku Królewskim. Gośćmi uroczystości byli premier Donald Tusk oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Opublikowane: 06.12.2013
Zebranie Klubu Senatorów PO
4 grudnia senator Rocki poprowadził zebranie Klubu Senatorów PO, na którym omawiano zmiany w ustawach dotyczących pracy osób niepełnosprawnych i zakładów pracy chronionej.

Opublikowane: 06.12.2013
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
4 grudnia rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto zmiany w projekcie porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 06.12.2013
Z premierem na temat „janosikowego”
Wieczorem 3 grudnia senator Rocki poprowadził zebranie Klubu Senatorów PO, którego gościem był premier Donald Tusk. Dyskutowano na temat zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz o tzw. „janosikowym”.

Opublikowane: 06.12.2013
Gospodarka a Konstytucja
3 grudnia po południu senator Rocki wziął udział w wykładzie z cyklu „Gospodarka a Konstytucja” organizowanym przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Wykład pod tytułem „Jak promować innowacyjną gospodarkę w Polsce?” wygłosił prof. Witold Orłowski.

Opublikowane: 06.12.2013
XIII Edycja Nagrody im. Jerzego Giedroycia
3 grudnia senator Rocki wziął udział w uroczystej gali z okazji XIII Edycji Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Gościem uroczystości był Prezydent Bronisław Komorowski.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95