AktualnościListopad 2013 r.

Opublikowane: 30.11.2013
Posiedzenie Rady Regionu Mazowieckiego PO
29 listopada wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej RP, podczas którego wybrano wiceprzewodniczących i pozostałych członków Zarządu.

Opublikowane: 30.11.2013
Święto Wojskowej Akademii Technicznej
29 listopada senator Rocki wziął udział w Święcie Wojskowej Akademii Technicznej i obchodach Dnia Podchorążego w tej Akademii. Na ten dzień podchorążowie „przejmują” władzę na uczelni.

Opublikowane: 30.11.2013
Spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego
29 listopada rano senator Rocki spotkał się z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Przedmiotem dyskusji był projekt poprawek do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu lokalnego. Projekt, realizujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wprowadza zmiany dotyczące tzw. „janosikowego” i budzi sprzeciw województw, które dotychczas były beneficjentami środków wpłacanych przez województwo mazowieckie.

Opublikowane: 30.11.2013
Konwent Seniorów
28 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, na którym przyjęto projekt porządku obrad 45. posiedzenia Senatu. Znalazły się w nim trzy ważne ustawy: o ogródkach działkowych, o zasadach wypłat emerytur oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opublikowane: 28.11.2013
Spotkanie z ministrem z Algierii
28 listopada późnym wieczorem senator Rocki wziął udział w spotkaniu z Ministrem Turystyki Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Opublikowane: 28.11.2013
Spotkanie z prof. Halik Kochański
28 listopada wieczorem senator wziął udział w spotkaniu z profesor Halik Kochański, autorką książki „Orzeł niezłomny. Polska i Polacy podczas II wojny światowej”, wydanej przez Wydawnictwo REBIS. Spotkanie odbyło się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Sali pod Liberatorem.

Opublikowane: 28.11.2013
Kongres Ekonomistów Polskich
28 listopada po południu senator Rocki wziął udział w Sesji IV Kongresu Ekonomistów. Tematem sesji była edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. W toku dyskusji omawiano stan edukacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa.

Opublikowane: 28.11.2013
Otwarcie IX Kongresu Ekonomistów Polskich
28 listopada rano senator Rocki wziął udział w uroczystym otwarciu IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Opublikowane: 28.11.2013
Spotkanie z premierem
27 listopada wieczorem senator Rocki uczestniczył w spotkaniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO z premierem Donaldem Tuskiem. Omawiano plan prac legislacyjnych na najbliższe tygodnie.

Opublikowane: 28.11.2013
Spotkanie sportowców akademickich z Prezydentem
27 listopada w południe senator Rocki wraz z liczną reprezentacją Akademickiego Związku Sportowego uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli AZS i SZS z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Okazją do spotkania były bardzo dobre wyniki udziału polskich studentów – sportowców w Uniwersjadzie w Kazaniu oraz 60-lecie Szkolnego Związku Sportowego.

Opublikowane: 28.11.2013
Spotkanie z samorządowcami z Mazowsza
27 listopada w godzinach porannych senator Rocki wraz z innymi senatorami z Mazowsza przyjął przedstawicieli Sejmiku Województwa w związku z pracami nad ustawą o „janosikowym”.

Opublikowane: 28.11.2013
Złote Berło dla Danuty Szaflarskiej
25 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia Danucie Szaflarskiej nagrody Złote Berło. Jest to nagroda nadawana przez Fundację Kultury Polskiej.

Opublikowane: 28.11.2013
Konwencja Krajowa PO
23 listopada senator Rocki wziął udział w Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej RP, podczas której premier Donald Tusk przedstawił nowych członków rządu, a zebrani przyjęli zmiany w Statucie Platformy.

Opublikowane: 20.11.2013
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
20 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym rozpatrywano poselski projekt ustawy dotyczący zmian w ustawach o systemie oświaty i o szkolnictwie wyższym. Projekt – złożony przez Klub Solidarnej Polski – zakłada przedłużenie działania kolegiów nauczycielskich.

Opublikowane: 19.11.2013
Posiedzenie Rady ds. Procesu Bolońskiego
19 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Procesu Bolońskiego. Rada zapoznała się i przedyskutowała założenia zmian w „Europejskich standardach i wskazówkach w zapewnianiu jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. Nowe „Wskazówki i Standardy…” mają wejść w życie w maju 2015 r.

Opublikowane: 18.11.2013
Jubileusz Krzysztofa Pendereckiego
18 listopada wieczorem senator Rocki wziął udział w spotkaniu członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z prof. Krzysztofem Pendereckim, który za kilka dni skończy 80 lat. Z tej okazji wybitny kompozytor odebrał tytuł „Kawalera Srebrnej Laski”, będący symbolem honorowego członkostwa w Towarzystwie. Spotkanie uświetnił koncert uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Opublikowane: 16.11.2013
Konkurs o Tytuł Strażnika Dziedzictwa RP
15 listopada po południu senator Rocki wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz wręczeniu nagród laureatom. Konkurs jest inicjatywą Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza, a współorganizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikowane: 16.11.2013
Dzień Politechniki Warszawskiej
15 listopada senator Rocki wziął udział w obchodach Dnia Politechniki Warszawskiej. Święto Politechniki było okazją do promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia pracownikom Politechniki ponad stu odznaczeń państwowych.

Opublikowane: 16.11.2013
Spotkanie rektorów
13 listopada senator Rocki wziął udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senator zaprezentował podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opublikowane: 11.11.2013
Święto Niepodległości
11 listopada senator wziął udział w uczczeniu Narodowego Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i wraz z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem oraz Senator Barbara Borys-Damięcką złożył wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Opublikowane: 11.11.2013
Święto Niepodległości na Służewiu
9 listopada senator Rocki uczestniczył w uroczystości poświęconej obchodom 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Służew nad Dolinką”, Służewski Dom Kultury oraz Szkołę Podstawową Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego. W czasie uroczystości odsłonięto i poświęcono pomnik Orła Białego zaprojektowany przez artystę plastyka Bogusława Niedźwiedzkiego. Senator – w imieniu Senatu RP – złożył pod pomnikiem wiązankę kwiatów. W drugiej części uroczystości, w części artystycznej, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 46, zgromadzeni wysłuchali pieśni legionowych i patriotycznych w wykonaniu uczniów Szkoły oraz solistów Filharmonii Narodowej im. Romualda Traugutta.

Opublikowane: 08.11.2013
Raport Banku Światowego nt. rynku pracy
W dniu 7 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów senator Rocki wziął udział w światowej premierze raportu Banku Światowego dotyczącego rynku pracy pt. „Back to Work. Growing with Jobs in Europe and Central Asia”.

Opublikowane: 06.11.2013
Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego
Po południu 6 listopada Senator Rocki, jako Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, na którym rozpatrywano Informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat rozwoju i przyszłości państwowych wyższych szkół zawodowych. Odpowiadając na pytania posłów, senator informował o kryteriach oceny programowej w związku z rekrutacją na drugi stopień studiów.

Opublikowane: 06.11.2013
Posiedzenie Kapituły nagrody „Dobra Firma”
6 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kapituły nagrody „Dobra Firma” oraz „Sława Polski” – dla największych eksporterów, „Orły Eksportu” – dla najdynamiczniej rozwijających sprzedaż za granicę. Gospodarzem posiedzenia był wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Opublikowane: 06.11.2013
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
6 listopada senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która w pierwszym czytaniu poselskiego projektu zmian w ustawie o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przesłała projekt do Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Proponowane przez posłów zmiany dotyczą nazwy uczelni i zmian w zasadach jej finansowania.

Opublikowane: 06.11.2013
Posiedzenia klubowe PO
5 listopada wieczorem senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na których omawiano sprawy związane z porządkiem obrad Sejmu.

Opublikowane: 06.11.2013
Warsztaty naukowe w SGH
5 listopada senator Rocki wziął udział w pierwszych międzynarodowych warsztatach „Advanced Analytics and Data Science”, zorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, gdzie – wraz z przedstawicielami uczelni wyższych i pracodawcami – uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Advanced Analytics & Data Science – challenge for education”.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95