AktualnościWrzesień 2013 r.

Opublikowane: 24.09.2013
Spotkanie rektorów
23 września senator Rocki wziął udział w naradzie rektorów, kanclerzy i kwestorów uczelni artystycznych w Radziejowicach, gdzie przedstawił syntetyczne sprawozdanie z prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiadał na pytania rektorów.

Opublikowane: 21.09.2013
Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich
20 września senator Rocki, jako były rektor, współzałożyciel Fundacji, wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich – Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. W toku obrad aktualne problemy szkolnictwa wyższego omówił prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący KRASP, a działalność Fundacji w roku akademickim 2012/13 przedstawił prof. Jerzy Woźnicki. Senator – jako zaproszony gość – zabrał głos w dyskusji na temat „Koegzystencja instytucji centralnych: organów i organizacji reprezentatywnych w systemie szkolnictwa wyższego, w świetle doświadczeń i założeń rozwojowych”.

Opublikowane: 18.09.2013
Rocznica sowieckiej napaści na Polskę
Wieczorem 17 września senator Rocki wziął udział w uroczystych obchodach 74. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Opublikowane: 18.09.2013
Spotkanie z kandydatem na ambasadora RP w Kanadzie
Po południu 17 września senator Rocki przewodniczył spotkaniu Komisji Spraw Zagranicznych z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Kanadzie Marcinem Bosackim. Było to posiedzenie zamknięte prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Opublikowane: 18.09.2013
Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu
17 września rano senator Rocki reprezentował senacką Komisję Spraw Zagranicznych na posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu, gdzie przedstawił sprawozdanie z prac Komisji nad zmianami w ustawie budżetowej.

Opublikowane: 16.09.2013
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
16 września senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego rozpatrzono 3 ustawy:
  • ustawę o zmianie ustawy budżetowej na 2013 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (sprawy zagraniczne i członkostwo RP w Unii Europejskiej). Projekt zmian komisja przyjęła 4 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym” i trzema „przeciw”,
  • ustawę o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (zmiana dotyczy udzielania pomocy „społeczeństwom”, a nie tylko „państwom”),
  • ustawę o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanej w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.
    Senator został wybrany sprawozdawcą Komisji ustawy o zmianie ustawy budżetowej.
Opublikowane: 09.09.2013
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS
6 września senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego AZS. Tematami dyskusji były m.in. przygotowania do centralnej inauguracji sportowego roku akademickiego, która w tym roku odbędzie się w Lublinie.

Opublikowane: 09.09.2013
Akademickie Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie
5 września senator Rocki uczestniczył w Poznaniu w otwarciu Akademickich Mistrzostw Europy w Wioślarstwie. W mistrzostwach biorą udział zawodnicy z ponad 60 uczelni z 14 krajów. Organizatorem imprezy jest Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95