AktualnościCzerwiec 2013 r.

Opublikowane: 23.06.2013
Student Euro 2013
23 czerwca senator Rocki wziął udział w finałach polsko-ukraińskiego Turnieju Drużyn Akademickich w Piłce Nożnej Student Euro 2013. W tym roku organizatorem i gospodarzem turnieju był AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zwyciężyła drużyna Narodowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy.

Opublikowane: 23.06.2013
Posiedzenia Zarządu AZS
22 czerwca senator Rocki poprowadził zebrania Prezydium Zarządu Głównego, a następnie Zarządu Głównego AZS. Omawiano stan przygotowań do letniej Uniwersjady w Kazaniu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe ZG AZS za 2012 rok i podjęto uchwałę w sprawie zwołania XXV Zjazdu AZS w czerwcu 2014 roku.

Opublikowane: 23.06.2013
Zawody pływackie dla przyszłych olimpijczyków
21 czerwca senator Rocki wziął udział w podsumowaniu ogólnopolskich zawodów pływackich „Od młodzika do olimpijczyka” zorganizowanych przez Środowisko Warszawskie AZS. W zawodach tych uczestniczyły dzieci z roczników 1999-2004.

Opublikowane: 20.06.2013
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
19 czerwca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu, na którym przyjęto zmiany do projektu porządku obrad 35. posiedzenia Senatu i projekt porządku obrad kolejnego posiedzenia.

Opublikowane: 20.06.2013
Posiedzenia Klubu Senatorów
19 czerwca rano senator Rocki poprowadził zebrania Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów. Omawiano poprawki do projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych i dyskutowano tekst projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.

Opublikowane: 18.06.2013
Konkurs Siemensa
17 czerwca senator Rocki wziął udział w uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczeniu nagród w konkursie Siemensa na Politechnice Warszawskiej.

Opublikowane: 17.06.2013
Wizyta premiera Japonii
15 czerwca wieczorem senator Rocki wziął udział w wydarzeniu kulturalnym „Enjoy Washoku” zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa Japonii w związku z wizytą premiera Japonii Shinzo Abe w Polsce. Premier Japonii był gościem tego wydarzenia.

Opublikowane: 15.06.2013
Spotkanie warszawskich działaczy PO
14 czerwca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatu m.st. Warszawy Platformy Obywatelskiej RP. Omawiano przygotowania do kampanii wyborczej w Platformie Obywatelskiej.

Opublikowane: 15.06.2013
Sejmik Akademickiej Kultury Fizycznej
13 czerwca senator Rocki wziął udział w Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego w Wilkasach. Był to już dziesiąty zjazd kierowników studiów wychowania fizycznego z polskich uczelni wyższych, tym razem zorganizowany dla podsumowania 60-lecia formalnego istnienia studiów wf, a jednocześnie dla wskazania dobrych praktyk w zakresie wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla zajęć z wychowania fizycznego i sportu. Organizatorem Sejmiku tradycyjnie był Zarząd Główny AZS.

Opublikowane: 11.06.2013
Konferencja nt. oceny jakości nauczania
10 czerwca senator Rocki wziął udział w XXII Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej „Metody oceny jakości nauczania” zorganizowanej przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Senator wygłosił referat „Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej”, a następnie wziął udział w dyskusji panelowej „Statystyka jako profesja – statystyk jako zawód”.

Opublikowane: 05.06.2013
Graduacja absolwentów CEMBA w SGH
Wieczorem 4 czerwca senator Rocki był gościem uroczystej graduacji absolwentów programu CEMBA (Canadian Executive Master of Bussiness Administration), który jest prowadzony wspólnie przez SGH i Universite du Quebec a Montreal. Senator wygłosił wykład „Miejsce i rola Senatu w stanowieniu prawa”. Podczas uroczystości minister J. Michałowski w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczył wysokim odznaczeniem państwowym profesora Michela Librowicza, Dyrektora Programu CEMBA ze strony kanadyjskiej. Gościem graduacji była JE Ambasador Kanady Alexandra Bugailiskis.

Opublikowane: 05.06.2013
10-lecie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
4 czerwca senator Rocki na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedstawił informację o działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej z okazji 10-lecia jej istnienia.

Opublikowane: 04.06.2013
Gala konkursu „Teraz Polska”
3 czerwca senator Rocki wziął udział w gali „Teraz Polska”, podczas której uhonorowano statuetkami „Teraz Polska” przedsiębiorców i samorządy. Statuetki „wybitny Polak” otrzymali Premierzy Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Buzek.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95