AktualnościMaj 2013 r.

Opublikowane: 29.05.2013
Uczelnie wyższe a rynek pracy
25 maja senator Rocki wziął udział w konferencji „Młodzi dla Polski. Polska dla młodych” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym dostosowywania się uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy.

Opublikowane: 24.05.2013
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
24 maja senator Rocki spotkał się z prof. Barbarą Kudrycką, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z przyjętymi przez rząd założeniami zmian w prawie szkolnictwa wyższego. Omawiano potencjalne skutki zmian w zakresie kompetencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opublikowane: 24.05.2013
Spotkanie ze Zdzisławem Schubertem
23 maja senator Rocki wziął udział w zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie spotkaniu z emerytowanym kuratorem Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, Zdzisławem Schubertem.

Opublikowane: 24.05.2013
Zebranie Prezydium Zarządu Głównego AZS
22 maja senator Rocki poprowadził zebranie Prezydium Zarządu Głównego AZS. Omawiano stan przygotowań do letniej Uniwersjady w Kazaniu oraz założenia organizacyjne do Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej w Wilkasach.

Opublikowane: 24.05.2013
Czy uczenie się przez całe życie jest nowym wyzwaniem dla szkół wyższych?
22 maja senator Rocki otworzył konferencję „Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwanie dla szkół wyższych?” współorganizowaną przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu przy współpracy Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej z SGH.

Opublikowane: 22.05.2013
Konkurs na okładkę roku 2012
20 maja senator Rocki uczestniczył w Gali Finałowej oraz uroczystej wystawie nagrodzonych okładek w konkursie Izby Wydawców Prasy na okładkę roku 2012.

Opublikowane: 20.05.2013
Konferencja Instytutu Ekonometrii SGH
17 maja senator Rocki wziął udział w konferencji „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka” zorganizowanej przez Instytut Ekonometrii SGH.

Opublikowane: 20.05.2013
Konferencja Instytutu Ekonometrii SGH
15 maja senator Rocki wziął udział w Europejskim Kongresie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie wystąpił jako dyskutant w sesji „Horyzont 2020”, przedstawiając kierunki współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95