AktualnościKwiecień 2013 r.

Opublikowane: 24.04.2013
Ogłoszenie Listy 500
23 kwietnia senator Rocki, jako członek kapituły, wziął udział w uroczystości ogłoszenia XV edycji Listy 500 Rzeczpospolitej, podczas której wręczono Orły Rzeczpospolitej najlepszym polskim przedsiębiorstwom.

Opublikowane: 21.04.2013
Akademickie Mistrzostwa w Pływaniu
20 kwietnia senator Rocki uczestniczył w otwarciu Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu na pływalni Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. W mistrzostwach wzięło udział prawie 500 zawodników z 66 uczelni, a organizatorem było AZS Środowisko Warszawa. Gościem uroczystości otwarcia był Prezes Polskiego Związku Pływackiego, Andrzej Kowalski.

Opublikowane: 18.04.2013
Posiedzenie Klubu Senatorów
17 kwietnia wieczorem senator Rocki poprowadził kolejne w tym dniu posiedzenie Klubu Senatorów, na którym Minister Sprawiedliwości, Jarosław. Gowin, przedstawił założenia ustawy deregulacyjnej, a następnie odpowiadał na pytania senatorów. W drugiej części posiedzenia kontynuowano dyskusję o WORD-ach.

Opublikowane: 18.04.2013
Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej
Po południu 17 kwietnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, którego gościem była Katarzyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej.

Opublikowane: 18.04.2013
Posiedzenia klubowe PO
Przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Zasadniczym tematem dyskusji (kontynuowanej na wieczornym posiedzeniu Klubu) były zmiany w ustawie o kierujących pojazdami dotyczące funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Opublikowane: 18.04.2013
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
17 kwietnia rano senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekty porządków obrad posiedzeń Senatu na 17-18 i 24-25 kwietnia.

Opublikowane: 16.04.2013
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
Wieczorem 16 kwietnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano porządek obrad rozpoczynających się posiedzeń Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 16.04.2013
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
16 kwietnia po południu senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, która spotkała się z kandydatem na ambasadora RP w Katarze, Krzysztofem Suprowiczem.

Opublikowane: 16.04.2013
Demografia a system emerytalny
16 kwietnia w południe senator wziął udział w konferencji zorganizowanej w Sejmie przez Stowarzyszenie KoLiber przy współpracy Fundacji Republikańskiej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Misesa, Centrum im. Adama Smitha oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju. Tematem spotkania była prezentacja raportu „Demografia a system emerytalny” przygotowanego przez Centrum Analiz KoLibra.

Opublikowane: 15.04.2013
Spotkanie z członkami Stowarzyszenia KoLiber
11 kwietnia wieczorem senator Rocki był „gościem miesiąca” na spotkaniu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Podczas spotkania dyskutowano o przyszłości i stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 11.04.2013
Spotkanie z parlamentarzystami gruzińskimi
10 kwietnia senator Rocki uczestniczył w spotkaniu polskich parlamentarzystów z Przewodniczącym Parlamentu Gruzji Dawidem Usupaszwili i towarzyszącymi mu parlamentarzystami. Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji wewnętrznej w Gruzji po ostatnich wyborach.

Opublikowane: 11.04.2013
Święto SGH
10 kwietnia senator Rocki reprezentował Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza na Święcie SGH obchodzonym tradycyjnie w drugą środę po Świętach Wielkiej Nocy. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH pracownicy uczelni otrzymali medale i ordery, a nowo mianowani doktorzy i doktorzy habilitowani odebrali dyplomy.

Opublikowane: 09.04.2013
Obradowała kapituła „Orłów Rzeczpospolitej”
9 kwietnia w siedzibie redakcji dziennika „Rzeczpospolita” senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kapituły wyróżnień „Orły Rzeczypospolitej”. Kapituła po dyskusji i głosowaniach ustaliła listę tegorocznych laureatów, w tym laureata 15-lecia „Orłów”. Wyniki będą ogłoszone w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas gali w dniu 23 kwietnia.

Opublikowane: 08.04.2013
Seminarium nt. etyki w ekonomii
8 kwietnia senator Rocki wziął udział w dyskusji w ramach seminarium z cyklu „Ekonomia a etyka” organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczne seminarium odbywało się pod hasłem „Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców”.

Opublikowane: 07.04.2013
Posiedzenie Kapituły Rankingu Uczelni Wyższych
5 kwietnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kapituły Rankingu Uczelni Wyższych. Omawiano wyniki ankiet wskazujących na preferencje pracodawców.

Opublikowane: 04.04.2013
Zebranie Klubu Senatorów PO
Wieczorem 3 kwietnia senator Rocki poprowadził zebranie Klubu Senatorów PO, na którym omówiono i przedyskutowano założenia ustawy zmieniającej sposób funkcjonowania ogródków działkowych.

Opublikowane: 04.04.2013
Odnowienie doktoratu prof. Juszczaka
W południe 3 kwietnia senator Rocki wziął udział w uroczystości odnowienia doktoratu prof. Wiesława Juszczaka, absolwenta i pracownika Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane: 04.04.2013
Prof. Błędowski uhonorowany przez Prezydenta RFN
3 kwietnia w godzinach przedpołudniowych senator Rocki – jako były rektor SGH – wziął udział w uroczystości nadania prof. Piotrowi Błędowskiemu Orderu Zasługi przyznanego przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w uznaniu za zaangażowanie na rzecz intensyfikacji niemiecko-polskich stosunków akademickich. Uroczystość odbyła się w rezydencji Ambasadora Niemiec w Warszawie.

Opublikowane: 04.04.2013
Posiedzenia Senatorów
3 kwietnia rano senator Rocki poprowadził zebranie Prezydium Klubu Senatorów, a następnie wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Przedmiotem dyskusji były porządki obrad bieżącego i następnego posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 03.04.2013
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
2 kwietnia wieczorem senator Rocki wziął udział w prowadzonym w trybie niejawnym posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, którego gośćmi byli Bogusław Wind, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95