AktualnościMarzec 2013 r.

Opublikowane: 27.03.2013
Ostatnie posiedzenie obecnego Zarządu PKOL
26 marca senator Rocki wziął udział w ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przyjęto między innymi sprawozdanie finansowe podsumowujące rok olimpijski. Na 13 kwietnia zaplanowane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOL.

Opublikowane: 26.03.2013
Porozumienie ministrów na rzecz sportu akademickiego
25 marca senator Rocki współprzewodniczył spotkaniu Rady Programowej Porozumienia na rzecz sportu akademickiego zawartego pomiędzy ministrami sportu i szkolnictwa wyższego. Po dwóch latach obowiązywania tego porozumienia dyskutowano o jego skutkach i przyszłości. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele ministrów, rektorzy AWF-ów, studenci i działacze klubów AZS. Spotkanie odbyło się w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane: 24.03.2013
Senator uhonorowany przez Towarzystwo Przyjaciół ASP
21 marca wieczorem senator Rocki był gościem spotkania Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, podczas którego otrzymał „srebrną laskę z różą czerwoną”. Wyróżnienie to przyznawane jest przyjaciołom Akademii. Uroczystości towarzyszył koncert uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Opublikowane: 24.03.2013
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Po południu 20 marca senator wraz z przedstawicielami Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej spotkał się z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarą Kudrycką. Przedmiotem rozmów była współpraca ministerstwa i komisji.

Opublikowane: 24.03.2013
Posiedzenia Klubu PO
20 marca senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu oraz Klubu Senatorów PO, na których omawiano sprawy objęte porządkiem obrad Senatu.

Opublikowane: 24.03.2013
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
20 marca rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym rozpatrzono projekty porządku dziennego dwóch kolejnych posiedzeń Senatu.

Opublikowane: 19.03.2013
Spotkania klubowe
19 marca wieczorem senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Tematem obrad były projekty porządku posiedzeń Sejmu i Senatu oraz inicjatywy legislacyjne członków Klubu.

Opublikowane: 19.03.2013
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
Po południu 19 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, którego gościem był A. Z. Krawczyk, kandydat na ambasadora RP w Bośni i Hercegowinie.

Opublikowane: 19.03.2013
Warszawskie Dni Informatyki
19 marca senator Rocki był gospodarzem „Panelu Rektorskiego” organizowanego w ramach „Warszawskich Dni Informatyki”. Panel, który już po raz drugi odbył się w Senacie RP, jest forum dyskusji przedstawicieli władz uczelni, przedsiębiorców i studentów. Tematem dyskusji były zmiany w kształceniu informatyków i oczekiwania pracodawców.

Opublikowane: 18.03.2013
O skuteczności rad nadzorczych
18 marca senator Rocki wziął udział w konferencji „Dobra Rada. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych”. Konferencja została zorganizowana przez Forum Rad Nadzorczych, które jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i PwC. Podczas konferencji przedstawiono kluczowe wnioski wynikające z raportu „rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW – badanie 2011-2012”.

Opublikowane: 13.03.2013
Memoriał Kornela Makuszyńskiego
10 marca senator Rocki wręczył dyplomy uczestnikom 64. Memoriału Kornela Makuszyńskiego „Koziołek Matołek”, który został rozegrany na Polanie Szymoszkowej. Tradycyjnie organizatorem zawodów dla dzieci w wieku do 11 lat (najmłodszy zawodnik miał 2,5 roku!) był Klub AZS Zakopane.

Opublikowane: 05.03.2013
Posiedzenia klubowe
5 marca wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Obrady poświęcone były porządkowi obrad posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 05.03.2013
Posiedzenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
5 marca rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej, któremu przewodniczy senator Rocki. Przedmiotem obrad i dyskusji jest podsumowanie doświadczeń z pierwszego roku funkcjonowania akredytacji po znowelizowaniu ustawy o szkolnictwie wyższym i wprowadzeniu tak zwanej akredytacji instytucjonalnej. Ta nowa aktywność PKA polega na ocenie jakości funkcjonowania wydziałów, a nie jak dotąd – w akredytacji programowej – na ocenie jakości nauczania na konkretnym kierunku studiów.

Opublikowane: 05.03.2013
Spotkanie nt. jakości kształcenia
Po południu 4 marca senator Rocki wziął udział w spotkaniu prezydium Zespołu Ekspertów Bolońskich i przedstawicieli Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tematem dyskusji były wzory raportów samooceny wykorzystywane przez PKA w procesie oceny jakości kształcenia.

Opublikowane: 04.03.2013
Puchar X-lecia AZS Winter Cup
2 marca senator Rocki wręczał medale i puchary zwycięzcom Pucharu X-lecia AZS Winter Cup w narciarstwie alpejskim, który odbył się na zakopiańskiej Harendzie. Puchar X-lecia AZS Winter Cup to impreza mająca na celu spotkanie na stoku i rywalizację byłych uczestników cyklu AZS Winter Cup, a organizatorem jest Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95