Aktualności







Luty 2013 r.

Opublikowane: 24.02.2013
Święto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
22 lutego w południe senator Rocki uczestniczył w  obchodach Święta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W trakcie uroczystości odbyła się promocja doktorów oraz wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. Rektor Uniwersytetu wręczył także zasłużonym pracownikom medale Uniwersytetu, medale Magna cum Laude oraz Grand Prix Rektora. Wręczono także stypendia ufundowane przez Societe Generale.

Opublikowane: 24.02.2013
Mistrzostwa Świata Juniorów w Short Tracku
22 lutego senator Rocki wziął udział w uroczystości otwarcia Mistrzostw Świata Juniorów w Short Tracku na warszawskim Torwarze. W mistrzostwach bierze udział 38 reprezentacji z całego świata.

Opublikowane: 23.02.2013
Komisje senackie za paktem fiskalnym
21 lutego w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w posiedzeniu połączonych komisji: Spraw Zagranicznych, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Europejskich, które po dyskusji pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy ratyfikującej „pakt fiskalny”.

Opublikowane: 23.02.2013
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
20 lutego senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym zmieniono projekt porządku obrad 27. posiedzenia Senatu i zaopiniowano projekt obrad 28. posiedzenia. Dyskusję wzbudził projekt rozszerzenia obrad 27. posiedzenia o ratyfikację „paktu fiskalnego”, ale ze względu na pozytywne opinie Biura Legislacyjnego i ekspertów Marszałek zapowiedział wprowadzenie tej ustawy do porządku obrad po uchwaleniu jej przez Sejm i zaopiniowaniu przez komisje senackie.

Opublikowane: 23.02.2013
Posiedzenia klubowe
20 lutego w godzinach porannych senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Przedmiotem obrad był regulamin Klubu Parlamentarnego i postulowane kierunki jego zmian.

Opublikowane: 20.02.2013
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
19 lutego senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Na pierwszym Komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie w dniu 3 marca 1973 r., przyjmując projekt bez uwag. Na drugim posiedzeniu swoją wizję misji w Brazylii przedstawił kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Federacyjnej Republice Brazylii, pan Andrzej Braiter. Było to posiedzenie zamknięte prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.






Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95