AktualnościStyczeń 2013 r.

Opublikowane: 31.01.2013
Wernisaż wystawy Tomasza Myjaka
Wieczorem 30 stycznia senator Rocki wziął udział w wernisażu wystawy Tomasza Myjaka w Galerii (-1) w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tomasz Myjak, absolwent warszawskiej ASP, jest autorem aktualnego sztandaru SGH.

Opublikowane: 31.01.2013
Nowa kadencja Komisji Wyborczej w wyborach członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
30 stycznia, na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej w wyborach członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, profesora Janusza Tazbira, senator Rocki wziął udział w pierwszym plenarnym posiedzeniu Komisji w kadencji 2013-2016.

Opublikowane: 31.01.2013
Spotkanie z Ambasadorem Algierii
30 stycznia senator Rocki wziął udział w spotkaniu Polsko-Algierskiej Grupy Parlamentarnej z Ambasadorem Algierii. Ambasador przedstawił ocenę sytuacji w regionie Sahelu i w Algierii.

Opublikowane: 31.01.2013
Posiedzenie Konwentu Seniorów
30 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym zaopiniowano projekty porządków obrad 26. i 27. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 30.01.2013
Spotkanie z Prezydent Warszawy
Wieczorem 29 stycznia senator Rocki uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz, w związku z projektem ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie Warszawy. Uczestnicy zapoznali się z uzasadnieniem i założeniami tego projektu. Będzie on poddany przyjętej procedurze legislacyjnej klubu parlamentarnego.

Opublikowane: 30.01.2013
Spotkanie dyplomatów z Marszałkiem Senatu
29 stycznia senator Rocki uczestniczył w noworocznym spotkaniu korpusu dyplomatycznego z Marszałkiem Senatu.

Opublikowane: 29.01.2013
Spotkanie z rektorami uczelni zawodowych
25 stycznia senator Rocki wziął udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych w Zielonej Górze, gdzie przedstawił syntetyczne podsumowanie ocen jakości kształcenia w PWSZ oraz uzasadnienie dla konieczności wdrożenia wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.

Opublikowane: 29.01.2013
Będą zmiany w zasadach wykorzystania punktów ECTS?
23 stycznia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu przedstawicieli Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Prezydium Zespołu Ekspertów Bolońskich. W toku dyskusji omawiano między innymi postulowane zmiany w wykorzystaniu punktów ECTS w toku studiów.

Opublikowane: 29.01.2013
Spotkanie noworoczne w Centrum im. A. Smitha
22 stycznia wieczorem senator Rocki wziął udział w spotkaniu noworocznym w Centrum im. Adama Smitha.

Opublikowane: 29.01.2013
Posiedzenie Klubu PO
22 stycznia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano porządek obrad Sejmu.

Opublikowane: 21.01.2013
Posiedzenia Zarządu AZS
19 stycznia senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego, a następnie Zarządu Głównego AZS. Podjęto m.in. decyzję o wyborze miejsca Gali Sportu Akademickiego, czyli centralnej inauguracji sportowego roku akademickiego połączonej z wręczaniem laurów za poprzedni rok. W 2013 r. będzie to Lublin w związku z 90-leciem działania AZS w tym mieście. Z kolei w 2014 r. Gala odbędzie się w Katowicach. Podjęto też wstępne decyzje o udziale polskiej ekipy w letniej Uniwersjadzie w 2013 r. w Kazaniu.

Opublikowane: 20.01.2013
Spotkanie z rektorami
18 stycznia senator Rocki poprowadził spotkanie rektorów i prorektorów uczelni, w których Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę instytucjonalną. Było to podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu akredytacji. Dyskusja dotyczyła kryteriów oceny jakości kształcenia, prawa o szkolnictwie wyższym, a także usytuowania polskiego systemu akredytacji w strukturach europejskich.

Opublikowane: 20.01.2013
Spotkanie z Kołem PO na Ursynowie
17 stycznia wieczorem senator Rocki spotkał się z Kołem PO na Ursynowie. Tematem dyskusji były m.in. fotoradary i system podatkowy.

Opublikowane: 20.01.2013
Rocznica wkroczenia żołnierzy LWP do Warszawy
17 stycznia senator Rocki wziął udział w uroczystości upamiętniającej wkroczenie żołnierzy LWP do Warszawy w 1945 roku i złożył w imieniu Senatu RP wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Opublikowane: 20.01.2013
Nadanie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
16 stycznia wieczorem senator Rocki wziął udział w uroczystości nadania Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Halldorowi Asgrimssonomi -- Sekretarzowi Generalnym Nordyckiej Rady Ministrów, która jest jednym z organów Rady Nordyckiej. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

Opublikowane: 20.01.2013
Posiedzenie Klubu PO
16 stycznia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu kolegium Klubu Parlamentarnego PO, którego gośćmi byli T.  Arabski i A. Jasser. Przedmiotem dyskusji były plany legislacyjne rządu na najbliższe miesiące.

Opublikowane: 11.01.2013
Ranking szkół ponadgimnazjalnych
10 stycznia senator Rocki wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XV ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Laureatem piętnastolecia zostało kierowane przez Cezarego Urbana XIII LO ze Szczecina.

Opublikowane: 10.01.2013
Spotkanie noworoczne w PKOl
7 stycznia senator Rocki wziął udział w Noworocznym Spotkaniu Rodziny Olimpijskiej w Centrum Olimpijskim PKOL.

Opublikowane: 10.01.2013
Umowa o wymianie informacji podatkowych pomiędzy RP a Grenadą
9 stycznia senator Rocki wziął udział we wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na którym rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Opublikowane: 10.01.2013
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
8 stycznia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP.

Opublikowane: 10.01.2013
Posiedzenia klubowe
7 stycznia senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Tematami dyskusji były projekt ustawy budżetowej oraz projekt zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości związany z wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95