AktualnościGrudzień 2012 r.

Opublikowane: 14.12.2012
Wszechnica Bezpieczeństwa w AON
13 grudnia senator Rocki wziął udział w zorganizowanym przez Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr hab. Bogusława Packa spotkaniu w ramach Wszechnicy Bezpieczeństwa. Wykład na temat „Świat na zakręcie. Wyzwania wobec Polski i Europy” wygłosił Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Opublikowane: 12.12.2012
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
11 grudnia wczesnym popołudniem odbyły się trzy posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, w których uczestniczył senator Rocki »więcej

Opublikowane: 12.12.2012
O systemie zapewnienia jakości w APS
11 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wygłosił referat pt. „Kierunki oceny instytucjonalnej w nowych warunkach prawnych” podczas seminarium „Wdrożenie systemu zapewniania jakości” zorganizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Opublikowane: 9.12.2012
Przedsiębiorstwa i Gminy Fair Play
7 grudnia w godzinach wieczornych senator Rocki wziął udział w uroczystej gali „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” współorganizowanej przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Wyróżnienia przyznawane są tym podmiotom gospodarczym i samorządom lokalnym, które w swej działalności kierują się szeroko pojętymi zasadami uczciwości, rzetelności oraz wrażliwością na problemy otoczenia.

Opublikowane: 8.12.2012
Finał X edycji konkursu Urzędu Patentowego
7 grudnia w południe senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP. Jest to już dziesiąta edycja konkursu na prace habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką oraz plakat z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Opublikowane: 8.12.2012
Konferencja SGH nt. badań koniunktury
7 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w sesji „Zmienność w cyklu koniunktury” podczas drugiego dnia konferencji „Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki” zorganizowanej z okazji 40-lecia działalności Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wśród referatów warto wskazać na tekst dr hab. Marii Drozdowicz-Bieć pt. „Koszty w cyklu koniunktury”, w którym autorka udowadnia, że cykl zmian cen jest znacząco opóźniony w stosunku do cyklu zmian produkcji. Pozwala to na wiarygodne przewidywanie przyszłej koniunktury.

Opublikowane: 6.12.2012
Wspólne obrady komisji sejmowych poświęcone nauce i innowacyjności
6 grudnia senator Rocki wziął udział we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, podczas którego rozpatrzono informacje NIK o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na naukę oraz informacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat nowych mechanizmów finansowania projakościowego (w tym środków dla jednostek wyróżnionych przez PKA).

Opublikowane: 6.12.2012
Spotkanie z wyborcami w Wilanowie
Wieczorem 5 grudnia, w ramach cyklu Program dla Polski, senator Rocki spotkał się z wyborcami z Wilanowa. Dyskusja skupiła się na problemach związanych z ustawą o zamówieniach publicznych.

Opublikowane: 6.12.2012
Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości
Po południu 5 grudnia senator Rocki spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem w celu omówienia współpracy ministerstwa z Klubem Senatorów PO w zakresie ustaw deregulacyjnych.

Opublikowane: 5.12.2012
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH z wizytą w Senacie RP
5 grudnia senator Rocki był gospodarzem wizyty Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH w Senacie RP.

Opublikowane: 5.12.2012
Spotkania klubowe
5 grudnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego. Tematem dyskusji był porządek obrad Sejmu.

Opublikowane: 5.12.2012
Spotkanie ws. rozwoju sportu akademickiego
4 grudnia senator Rocki otworzył spotkanie Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Rada ustaliła zasady konkursu ofert na powierzenie zadań w tym zakresie.

Opublikowane: 5.12.2012
Prace nad zmianami w prawie szkolnictwa wyższego
4 grudnia senator Rocki uczestniczył w spotkaniu Zespołu ds. zmian w prawie szkolnictwa wyższego, w związku z opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektem założeń do zmian. Dyskusja dotyczyła trybu konsultacji i wykorzystania prac zespołu w opublikowanych założeniach.

Opublikowane: 5.12.2012
Spotkanie z wyborcami w Wawrze
3 grudnia, w ramach spotkań z cyklu Program dla Polski, senator Rocki wziął udział w spotkaniu z wyborcami w Wawrze.

Opublikowane: 5.12.2012
Dzień Otwarty w Senacie RP
1 grudnia senator Rocki wziął udział w Dniu Otwartym Senatu RP, spotykając się z wyborcami i odpowiadając na pytania dotyczące pracy Senatu.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95