AktualnościListopad 2012 r.

Opublikowane: 29.11.2012
Posiedzenia Klubu
29 listopada senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiano porządek obrad Senatu oraz współpracę senatorów z posłami w Klubie Parlamentarnym PO.

Opublikowane: 29.11.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów
W dniu 29 listopada senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto zmiany i uzupełnienia do projektu porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 27.11.2012
Spotkanie z wyborcami na Bielanach
27 listopada wieczorem senator Rocki uczestniczył w spotkaniu z wyborcami z dzielnicy Bielany zorganizowanym w ramach cyklu „Program dla Polski”. Udział wzięło około 40 osób, a dyskusja koncentrowała się wokół problemów poziomu nauczania w uczelniach wyższych.

Opublikowane: 27.11.2012
Konferencja nt. studiów i badań międzyobszarowych na polskich uczelniach
27 listopada przed południem senator Rocki wziął udział w konferencji inaugurującej oficjalnie program „Strategia wprowadzenia i ocena międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w Polsce w kontekście reform szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz MNiSW.

Opublikowane: 26.11.2012
Konferencja nt. aktywności fizycznej społeczeństwa
26 listopada senator Rocki wziął udział w konferencji „Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO”. Podczas sesji poświęconej roli instytucji, organizacji rządowych i pozarządowych senator przedstawił referat dotyczący roli AZS w zwiększaniu aktywności fizycznej współczesnego społeczeństwa.

Opublikowane: 25.11.2012
Seminarium o ustroju miasta stołecznego Warszawy
24 listopada senator Rocki wziął udział w seminarium „10 lat funkcjonowania obecnej ustawy warszawskiej. Próba podsumowania”. Seminarium, na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotra Guziała oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów Lecha Królikowskiego, poprowadził prof. Hubert Izdebski. We wstępie do dyskusji prof. Izdebski wskazał m.in. na dylematy związane z istnieniem warszawskiego obszaru metropolitalnego, w którym zamieszkuje około 3,2 mln osób, podczas gdy w granicach Miasta Stołecznego Warszawa mieszka około 1,8 mln osób.

Opublikowane: 25.11.2012
Zgromadzenie Plenarne KRASP
23 listopada senator Rocki wziął udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zabierając głos w sesji pierwszej poświęconej sprawom szkolnictwa wyższego i nauki.

Opublikowane: 21.11.2012
O finansowaniu Telewizji Polonia
21 listopada wieczorem senator Rocki poprowadził spotkanie Prezydium Klubu Senatorów PO z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznym, Januszem Ciskiem. Tematem rozmów były problemy finansowania Telewizji Polonia.

Opublikowane: 21.11.2012
Konferencja nt. zwiększania szans byłych sportowców na rynku pracy
21 listopada senator Rocki wziął udział w konferencji „Sport – uczelnia – rynek pracy. Kariera dwutorowa sportowców w Unii Europejskiej” zorganizowanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Gośćmi konferencji byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Uniwersytetu Semmelweis z Węgier i Dyrekcji Generalnej ds. Sportu ze Wspólnoty Walońskiej z Belgii. W toku dyskusji omawiano działania podjęte w różnych krajach Europy dla zapewnienia sportowcom kończącym karierę odnalezienie się na rynku pracy.

Opublikowane: 21.11.2012
Posiedzenia klubowe
20 listopada po południu senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone były porządkowi obrad posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 21.11.2012
Spotkanie z wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
20 listopada w godzinach porannych senator spotkał się z prof. Marią Orłowską, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematem rozmów było funkcjonowanie systemu POL-on gromadzącego dane o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 21.11.2012
Nagroda Banku Handlowego dla naukowca z SGH
20 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystości finałowej XVIII edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie. Za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów nagrodę otrzymał dr hab. Michał Brzoza-Brzezina z SGH. Uroczystości towarzyszyło seminarium na temat „Czy strefa euro musi się rozpaść?”.

Opublikowane: 16.11.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
W dniu 16 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekt porządku obrad kolejnego posiedzenia Senatu zaplanowanego na 29 i 30 listopada.

Opublikowane: 14.11.2012
Spotkanie z australijskimi senatorami
13 listopada senator Rocki uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli senackiej Komisji Spraw Zagranicznych z Przewodniczącym Senatu Związku Australijskiego i towarzysząca mu delegacją. Tematem rozmów była sytuacja gospodarcza obu krajów oraz problemy polityki regionalnej.

Opublikowane: 12.11.2012
Złote Berło dla Jerzego Stuhra
12 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia Jerzemu Stuhrowi nagrody „Złote Berło” przyznawanej dorocznie przez Fundację Kultury Polskiej. Uroczystość odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie. Laureat, oprócz statuetki Złotego Berła, otrzymał również nagrodę pieniężną w wysokości 110 tys. złotych oraz możliwość wskazania laureata Małego Berła, który otrzyma 11 tys. złotych. Decyzją Jerzego Stuhra Małe Berło odebrał reżyser Marek Lechki, autor filmów „Moje miasto” i „Erratum”.

Opublikowane: 11.11.2012
Święto Niepodległości
W dniu Narodowego Święta Niepodległości senator Rocki wziął udział w uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego składając wieniec wraz z delegacją Senatu RP, a następnie uczestniczył w „Marszu dla Niepodległej”.

Opublikowane: 08.11.2012
Na UW o dialogu uczelni z pracodawcami
8 listopada po południu senator Rocki wziął udział w panelu dyskusyjnym „Dialog między uczelnią a pracodawcą” zorganizowanym na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Ekonomicznych Kół Naukowych. Pozostałymi panelistami byli prof. Krzysztof Opolski z Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości UW oraz Joanna Malinowska-Parzydło, Dyrektor Personalny w TVN.

Opublikowane: 08.11.2012
Posiedzenie Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
8 listopada w południe senator Rocki – jako Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości – wziął udział w posiedzeniu Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. W 2013 r. opublikowany będzie jubileuszowy XV ranking, a posiedzenie poświęcone było omówieniu ewentualnych zmian w metodologii. Podobnie jak w latach minionych, ranking oparty jest głównie na wynikach olimpiad przedmiotowych oraz wynikach matur.

Opublikowane: 08.11.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
8 listopada w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Omawiano ewentualne rozszerzenie porządku obrad, zmiany terminów kolejnych posiedzeń oraz organizację Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów w dniu 16 listopada, podczas którego przemówienie wygłosi Prezydent Republiki Francuskiej Francois Hollande.

Opublikowane: 08.11.2012
Posiedzenia klubowe
7 listopada wieczorem senator Rocki poprowadził zebrania Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Gościem Klubu był Minister Jarosław Gowin, który przedstawił działania legislacyjne swego resortu.

Opublikowane: 08.11.2012
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
7 listopada senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było spotkaniu z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Południowej Afryki, w Republice Botswany, w Republice Namibii, w Republice Mozambiku, w Republice Zimbabwe, w Republice Zambii, w Republice Malawi, w Królestwie Lesotho i w Królestwie Suazi – panią Anną Raduchowską-Brochwicz. Było to posiedzenie zamknięte prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Kolejne posiedzenie poświęcone było rozpatrzeniu ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95