AktualnościWrzesień 2012 r.

Opublikowane: 18.09.2012
Senat za przystąpieniem Chorwacji do UE
18 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym przyjęto jednogłośnie projekt ustawy o ratyfikacji traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. W świetle opinii prawnych zmiana proporcji głosów wynikająca z przyjęcia do UE nowego państwa dotyczy wszystkich państw członkowskich i nie narusza istoty kompetencji już przekazanych UE oraz nie przyznaje jej nowych uprawnień. Z tego powodu Traktat jest ratyfikowany zgodnie z trybem określonym w art. 89 ust. 1 konstytucji.

Opublikowane: 13.09.2012
Spotkanie klubowe
13 września senator Rocki uczestniczył w zebraniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, które było poświęcone sprawom organizacyjnym.

Opublikowane: 13.09.2012
„Okrągły stół ds. informacji publicznej”
12 września senator Rocki wziął udział w kolejnym zebraniu „okrągłego stołu do spraw informacji publicznej”. Tematem dyskusji było „jak poprawić praktykę stosowania przepisów”, a także propozycje zmian, takie jak np. ustanowienie organu administracji do spraw informacji publicznej („rzecznika”). Więcej informacji w pliku „Punkty kluczowe do zmiany w Ustawie o dostępie do informacji publicznej” (plik pdf).

Opublikowane: 13.09.2012
Posiedzenie Klubu
11 września senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, podczas którego omawiany był porządek obrad rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 10.09.2012
Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach WUM
10 września senator Rocki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W obiekcie znajdą miejsce między innymi baseny 50- i 25-metrowy. Senator wszedł w skład Komitetu Honorowego budowy tego obiektu.

Opublikowane: 10.09.2012
Posiedzenie Klubu
5 września senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano plan prac Klubu na najbliższe miesiące.

Opublikowane: 03.09.2012
Inauguracja roku szkolnego w LO SGH
3 września senator Rocki podczas inauguracji roku szkolnego 2012/2013 odebrał ślubowanie od nowych uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH. Wykład inauguracyjny dotyczący kapitału ludzkiego wygłosiła prof. Marta Juchnowicz, pierwsza dyrektor tegoż NLO.

Opublikowane: 03.09.2012
Inauguracja roku szkolnego w SP nr 340 w Warszawie
3 września senator Rocki wziął udział w inauguracji roku szkolnego w ursynowskiej Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego, która odbyła się w nowo wybudowanym gmachu szkoły. Gościem inauguracji była Prezydent Warszawy – pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95