AktualnościLipiec 2012 r.

Opublikowane: 31.07.2012
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
31 lipca senator Rocki, w imieniu Senatu RP, wziął udział w uroczystości upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego na Żoliborzu. Uroczystości odbyły się w pobliżu miejsca, gdzie walki rozpoczęły się na kilka godzin przed godziną „W”.

Opublikowane: 26.07.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów
25 lipca w godzinach porannych senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym zatwierdzono plan zmian w porządku obrad Senatu oraz zmianę terminu kolejnego posiedzenia.

Opublikowane: 26.07.2012
Posiedzenia klubowe
Wieczorem 24 lipca senator Rocki poprowadził zebrania Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Tematem obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Prezydenta Warszawy i Sejmu, były zmiany w ustawie o zgromadzeniach.

Opublikowane: 26.07.2012
Posiedzenia klubowe
24 lipca Senator uczestniczył w czterech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych » więcej

Opublikowane: 07.07.2012
Spotkanie nt. piątego poziomu edukacji
6 lipca senator Rocki wziął udział w spotkaniu prezydiów Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Grupy Ekspertów Bolońskich z prof. Darią Nałęcz. Omawiano między innymi problem zdefiniowania w polskim systemie edukacji tzw. piątego poziomu edukacji, który istnieje poza Polską i daje wykształcenie na poziomie pomiędzy maturą a licencjatem.

Opublikowane: 07.07.2012
Posiedzenia Klubu PO
5 lipca senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu Senatorów, a następnie Klubu Senatorów PO związane z rozpoczynającym się posiedzeniem Senatu. Dyskutowano o zmianach w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Członkowie senackiej Komisji Zdrowia wskazali, że ustawa dostosowuje przepisy do wcześniej przyjętych ustaw o finansowaniu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z 2009 r.), o działalności leczniczej (z 2011 r.) i o systemie zgodności (z 2002 r.).

Opublikowane: 07.07.2012
Konwent Seniorów
5 lipca, w godzinach porannych, senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Rozpatrywano porządek obrad 15. i 16. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 04.07.2012
Spotkania z kandydatami na ambasadorów
4 lipca senator Rocki wziął udział w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, przeprowadzonych w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych, a poświęconych spotkaniom z kandydatami na ambasadorów RP. Podczas pierwszego posiedzenia senatorzy spotkali się z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Albanii Markiem Jeziorskim, a podczas drugiego posiedzenia – z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Iraku Lechem Stefaniakiem.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95