Aktualno¶ciOpublikowano: 17-06-2012

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych

12 czerwca senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

Pierwsze posiedzenie poświęcone było rozpatrzeniu ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Drugie posiedzenie Komisji tego dnia związane było z rozpatrzeniem ustawy o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu 5 marca 1996 r.

Tematem trzeciego posiedzenia Komisji było spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Chile Aleksandrą Piątkowską. Posiedzenie to prowadzone było w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka D±browskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95