AktualnościCzerwiec 2012 r.

Opublikowane: 29.06.2012
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
28 czerwca senator Rocki wziął udział w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było rozpatrzeniu ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 r. Komisja jednogłośnie poparła przyjęcie ustawy. Kolejne posiedzenie – prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych – poświęcone było spotkaniu z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – stałego przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku pan Ryszardem Sarkowiczem.

Opublikowane: 26.06.2012
Otwarcie nowej biblioteki na Uniwersytecie Medycznym
26 czerwca po południu senator Rocki wziął udział w uroczystości otwarcia Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości wziął udział Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

Opublikowane: 26.06.2012
Uroczystość na Politechnice Warszawskiej
26 czerwca senator Rocki uczestniczył na Politechnice Warszawskiej w uroczystości promocji doktorskich połączonej z wręczeniem Medali Politechniki Warszawskiej, Medalu Młodego Uczonego oraz nagród w konkursie firmy Siemens.

Opublikowane: 17.06.2012
Zebranie Zarządu Głównego AZS
15 czerwca senator Rocki przewodniczył zebraniu Zarządu Głównego AZS, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe ZG AZS, wybrano Bartłomieja Korpaka na Sekretarza Generalnego oraz uzupełniono skład Prezydium Zarządu o Mariana Dymalskiego, Andrzeja Szewińskiego i Jakuba Kosowskiego.

Opublikowane: 17.06.2012
Spotkanie z szefem Klubu PSL
3 czerwca senator Rocki spotkał się z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PSL, posłem Janem Burym.

Opublikowane: 17.06.2012
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
12 czerwca senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. » więcej

Opublikowane: 05.06.2012
Wręczenie dyplomów laureatom rankingu MBA
5 czerwca senator Rocki uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom rankingu programów MBA organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Uroczystość odbyła się w sali notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Opublikowane: 05.06.2012
Posiedzenie zespołu ds. zmian w prawie szkolnictwa wyższego
4 czerwca w godzinach popołudniowych senator Rocki wziął udział w kolejnym zebraniu zespołu ds. zmian prawa w zakresie szkolnictwa wyższego, powołanego przez prof. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym razem zespół rozpatrywał propozycje zgłoszone przez związki zawodowe. Propozycje, które w większości dotyczyły powrotu do stanu prawnego sprzed nowelizacji z 2011 r., zostały zaopiniowane negatywnie.

Opublikowane: 04.06.2012
Gala VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
4 czerwca senator Rocki otworzył Galę VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i wręczył listy gratulacyjne od Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza nauczycielom, którzy przygotowywali laureatów tegorocznych rozgrywek. W pierwszym etapie tegorocznej olimpiady wzięło udział około 19 tysięcy uczniów z prawie 1100 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95