AktualnościMaj 2012 r.

Opublikowane: 31.05.2012
Posiedzenie Kolegium Klubu PO
Przed południem 30 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano plany legislacyjne Klubu i rządu.

Opublikowane: 31.05.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
30 maja senator wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekt porządku obrad następnego posiedzenia Senatu zaplanowanego na 13 i 14 czerwca.

Opublikowane: 31.05.2012
Zebrania Klubów PO
30 maja w godzinach porannych senator Rocki poprowadził zebrania Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO związane z rozpoczynającym się posiedzeniem Senatu RP. Omawiano projekt porządku obrad.

Opublikowane: 31.05.2012
Uroczystość na UW
29 maja senator Rocki wziął udział w uroczystości odnowienia doktoratu profesora Zdzisława Wilhelmiego, wybitnego polskiego fizyka, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

Opublikowane: 31.05.2012
Spotkanie z autorem książki o Eugeniuszu Bodo
28 maja senator Rocki w warszawskim Kinie Atlantic wziął udział w spotkaniu z Ryszardem Wolańskim, autorem książki „Eugeniusz Bodo. Już taki jestem zimny drań”. Podczas spotkania autor omawiał źródła swej inspiracji i poszukiwania źródeł informacji o Eugeniuszu Bodo. Po dyskusji zaprezentowano film „Piętro wyżej”.

Opublikowane: 27.05.2012
15-lecie KRASP
25 maja senator Rocki, jako były rektor SGH, wziął udział w  uroczystej sesji Zebrania Plenarnego KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w związku z 15-leciem tej organizacji.

Opublikowane: 23.05.2012
O zmianach w prawie szkolnictwa wyższego
21 maja senator Rocki wziął udział w kolejnym spotkaniu zespołu do spraw zmian w prawie szkolnictwa wyższego. Zespół opiniował ponad sto zmian zaproponowanych m.in. przez RGNiSzW, KRASP, KRZASP, PKA, Parlament Studentów i Krajową Reprezentację Doktorantów. Dyskutowano m.in. o sposobach wykorzystywania punktów ECTS w kontekście opłat za studia.

Opublikowane: 16.05.2012
O rynku pracy dla inżynierów
16 maja senator Rocki wziął udział w sesji „Rynek pracy inżynierów” Europejskiego Kongresu Ekonomicznego,podczas której omówił problemy akredytacji studiów technicznych.

Opublikowane: 16.05.2012
Europejski Kongres Ekonomiczny
15 maja senator Rocki wziął udział w Europejskim Kongresie Ekonomicznym i uczestniczył w dyskusji w sesji „Własność intelektualna w nowej gospodarce”. Uczestnicy dyskusji wskazali na konieczność doskonalenia prawa w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej niezbędnej dla rozwoju gospodarczego.

Opublikowane: 16.05.2012
Istnienie internetu wymusza zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej
14 maja senator Rocki wziął udział w spotkaniu „okrągłego stołu” osób zainteresowanych zmianami w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Spotkanie zorganizował Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji. Dyskutanci wskazywali na potencjalne kierunki zmian w ustawie wynikające m.in. z tego, że ustawa w pierwotnej postaci weszła w życie w okresie, gdy internet nie był tak powszechny jak obecnie.

Opublikowane: 10.05.2012
Nagroda Lesława A. Pagi
10 maja wieczorem senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody Lesława A. Pagi i Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Opublikowane: 10.05.2012
O zmianach w prawie prasowym
W godzinach porannych 9 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano problem realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego w kontekście zmian w prawie prasowym.

Opublikowane: 10.05.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów
9 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekty porządku obrad następnego posiedzenia Senatu i zaopiniowano zmiany w porządku obrad bieżącego posiedzenia.

Opublikowane: 10.05.2012
Posiedzenia Klubów PO
9 maja rano senator Rocki poprowadził zebrania Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO związane z rozpoczynającym się posiedzeniem Senatu.

Opublikowane: 09.05.2012
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
Wieczorem 8 marca senator Rocki wziął udział w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było ratyfikacji trzech umów związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania zawartych z Wyspą Jersey. Czwarta umowa dotycząca tej samej problematyki zawarta została z Baliwatem Guernsey. Drugie posiedzenie Komisji poświęcone było spotkaniu z kandydatem na ambasadora RP akredytowanego w Kenii, Burundi, Komorach, Republice Madagaskaru, Republice Mauritiusa, Republice Ruandy, Republice Seszeli, Somalii, Tanzanii i Republice Ugandy.

Opublikowane: 09.05.2012
O deregulacji niektórych zawodów
Po południu 8 marca w Ministerstwie Sprawiedliwości senator Rocki wziął udział w spotkaniu dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustaw deregulujących wykonywanie niektórych zawodów. Spotkanie związane było z projektowaną zmianą ustawy o sporcie i zapisanych w niej zawodach trenera i instruktora sportu. Udział w spotkaniu wzięli m.in. przedstawiciele uczelni wychowania fizycznego, PKOl, PZPN.

Opublikowane: 09.05.2012
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego
W dniu 8 maja senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego w związku z rozpoczynającymi się posiedzeniami Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 03.05.2012
Dzień Otwarty w Senacie RP
3 maja senator Rocki wziął udział w Dniu Otwartym Senatu RP. Podczas zwiedzania Senatu goście mogli wypróbować działanie elektronicznego systemu do głosowania. Jako przykład prac Senatu nad projektami ustaw, senator przedstawiał kilkunastu grupom zwiedzających przesłanki zgłoszenia poprawki do ustawy o dostępie do informacji publicznej i poddawał ją głosowaniu. We wszystkich grupach poprawka zyskała akceptację głosujących.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95