AktualnościMarzec 2012 r.

Opublikowane: 26.03.2012
Warszawskie Dni Informatyki
26 marca senator Rocki poprowadził Panel Rektorski Warszawskich Dni Informatyki. Dni organizowane są przez koła naukowe studentów WAT, PW, UW, SGH, SGGW, PJWSTK i WWSI. W toku dyskusji, moderowanej przez Michała Jaworskiego, Dyrektora ds. Strategii Technologicznej Microsoft Polska, przedstawiciele warszawskich uczelni z JM Rektor UW, prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow na czele oraz przedstawiciele Asseco Corporate Ventures i Assenture omówili problemy tworzenia miejsc pracy dla informatyków oraz oczekiwania rynku pracy dotyczące profilu kształcenia informatyków.

Opublikowane: 26.03.2012
„Smaki Rosji” na Ursynowie
23 marca senator Rocki wziął udział w inauguracji wydarzeń z cyklu „Smaki Rosji”, które organizować będzie Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Piotr Guział, pod honorowym patronatem JE Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, Alexandra Alekseeva.

Opublikowane: 21.03.2012
Posiedzenie Zarządu PKOl
21 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd przyjął sprawozdanie za rok 2011.

Opublikowane: 21.03.2012
Posiedzenie Kolegium Klubu PO
21 marca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano aktualną sytuację polityczną oraz plan prac Sejmu i Senatu w najbliższych tygodniach.

Opublikowane: 20.03.2012
10-lecie Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH
20 marca po południu senator Rocki uczestniczył w uroczystym seminarium z okazji 10-lecia Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, kierowanej przez prof. Honoratę Sosnowską. Referat pt. „Matematyka vis a vis Finanse behawioralne” wygłosił prof. Krzysztof Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opublikowane: 20.03.2012
Spotkanie I Sekretarzem Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej
20 marca senator Rocki przyjął 朱業信駐波蘭代表處一等秘書 – Yeh-shin Chu, Pierwszego Sekretarza Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej. Przedmiotem rozmów była sytuacja gospodarcza Polski.

Opublikowane: 20.03.2012
Spotkanie z ambasadorem Serbii
Przed południem 20 marca senator Rocki przyjął w siedzibie Klubu Senatorów J.E. Ambasadora Republiki Serbii, Radojko Bogojević’a. Tematem rozmów była akcesja Serbii do EU oraz – pozytywna zdaniem Gościa – ocena polskiej Prezydencji.

Opublikowane: 20.03.2012
Posiedzenie zespołu ds. zmian w prawie szkolnictwa wyższego
19 marca senator Rocki uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego. Omówiono potencjalny zakres i formę prac Zespołu oraz zakreślono najpilniejsze kierunki zmian w rozporządzeniach i ustawie.

Opublikowane: 20.03.2012
Posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
15 marca senator Rocki uczestniczył w otwartej części posiedzenia Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, które było poświęcone pamięci zmarłego niedawno prof. Michała Kolupy. Profesor Kolupa pełnił m.in. funkcje prorektora SGPiS oraz Dyrektora Instytutu Ekonometrii SGPiS.

Opublikowane: 15.03.2012
Posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów PO
Wieczorem 14 marca senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów PO i spotkał się z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO, Rafałem Grupińskim.

Opublikowane: 15.03.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
14 marca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Konwent zaaprobował proponowane zmiany w projekcie porządku obrad 7. posiedzenia Senatu oraz zaopiniował projekt porządku obrad następnego posiedzenia.

Opublikowane: 15.03.2012
Wykład dla Akademii Młodego Ekonomisty
13 marca senator Rocki poprowadził zajęcia pt. „Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery, czyli jak liczą ekonomiści?” dla Akademii Młodego Ekonomisty. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Fundację Akredytacji i Promocji Kierunków Ekonomicznych dla uczniów gimnazjów » więcej

Opublikowane: 12.03.2012
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12 marca senator Rocki wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Zespołu Ekspertów Bolońskich i Polskiej Komisji Akredytacyjnej z prof Barbarą Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 12.03.2012
Konferencja Parlamentu Studentów RP
9 marca senator Rocki wziął udział w debacie „Absolwent na rynku pracy – tyle jesteśmy warci, ile nas nauczono” otwierającej XVIII Krajową Konferencję Tematyczną organizowaną przez Parlament Studentów RP. W debacie wzięli także udział m.in. rektorzy: prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego i prof. Janusz Żmija z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, a także Bartłomiej Banaszak – Rzecznik Praw Absolwenta.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95