AktualnościLuty 2012 r.

Opublikowane: 29.02.2012
Zespół ds. zmian w prawie szkolnictwa wyższego
29 lutego senator Rocki został powołany przez prof. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na członka Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 25.02.2012
Politechnika Warszawska ma nowego Doktora Honoris Causa
24 lutego senator Rocki wziął udział w uroczystości nadania godności Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi. Uroczystość była połączona z promocjami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz wręczeniem Medalu Młodego Uczonego.

Opublikowane: 23.02.2012
Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych
22 lutego senator Rocki wraz z senatorem Łukaszem Abgarowiczem spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych w celu omówienia działań wynikających z poprawki Senatu dotyczącej podziału środków na pomoc Polonii i Polakom za granicą pomiędzy Kancelarię Senatu i Ministerstwo.

Opublikowane: 23.02.2012
Kolacja z egipskim ministrem
Wieczorem 21 lutego senator Rocki wziął udział w uroczystej kolacji wydanej przez Ministra Sportu i Turystyki Egiptu z okazji jego wizyty w Polsce.

Opublikowane: 23.02.2012
Posiedzenie Rady Programowej Porozumienia dwóch Ministrów
21 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego z marca 2011 roku. Na posiedzeniu senator przedstawił oczekiwania AZS na rok 2012 wynikające z dotychczasowej realizacji Porozumienia.

Opublikowane: 18.02.2012
Posiedzenia Klubów
Wieczorem 15 lutego senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Przedmiotem obrad było stanowisko Klubu wobec propozycji przekazania części środków przeznaczanych na opiekę nad Polonia i Polkami za granicą z Kancelarii Senatu do MSZ. Klub przyjął do akceptującej wiadomości ustalenia dokonane przez przedstawicieli Prezydium Klubu Senatorów z premierem.

Opublikowane: 18.02.2012
Posiedzenia Podkomisji
15 lutego senator Rocki uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych Podkomisji stałych ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ds. ekonomiki edukacji i nauki. Podkomisje rozpatrywały informacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem kryteriów dystrybucji środków.

Opublikowane: 18.02.2012
Posiedzenia Klubów
14 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego, a następnie przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu i Klubu Senatorów PO. Przedmiotem obrad był porządek obrad rozpoczynających się posiedzeń Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 11.02.2012
Spotkanie z Donaldem Tuskiem
10 lutego dnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, gdzie przedstawił stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie projektu budżetu.

Opublikowane: 11.02.2012
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
10 lutego w godzinach porannych senator Rocki wraz z przedstawicielami Klubu Senatorów spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, aby omówić zagadnienia związane z koncepcją przesunięcia środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą z Kancelarii Senatu do budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Opublikowane: 11.02.2012
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
9 lutego senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, które było poświęcone omówieniu projektu budżetu państwa w zakresie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych (część budżetowa 45 – sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej). Po dyskusji Komisja poparła projekt, a senator Rocki został wyznaczony na sprawozdawcę Komisji. Komisja sformułowała też uwagi dotyczące: ryzyka kursowego związanego z opłacanymi przez RP składkami do organizacji międzynarodowych, zasadności pokrycia składek nieuwzględnionych w projekcie budżetu. Komisja wyraziła poparcie dla koncepcji przesunięcia środków dotyczących opieki nad Polonią i Polakami za granicą z kancelarii Senatu do budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 roku.

Opublikowane: 11.02.2012
Posiedzenie Kolegium Klubu PO
8 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Dyskusja dotyczyła przygotowań do spotkania przewodniczących klubów parlamentarnych z Prezydentem Bronisławem Komorowskim.

Opublikowane: 11.02.2012
Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych
7 lutego senator Rocki spotkał się z Radosławem Sikorskim, Ministrem Spraw Zagranicznych, w celu omówienia koncepcji przesunięcia środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą z kancelarii Senatu do budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Opublikowane: 03.02.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
1 lutego w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Przedmiotem dyskusji były projekty porządków obrad 5. i 6. posiedzenia Senatu oraz harmonogram posiedzeń Senatu do września 2012 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95