AktualnościStyczeń 2012 r.

Opublikowane: 31.01.2012
Spotkania Klubów PO
Wieczorem 31 stycznia senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Gościem posiedzenia był Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, który przedstawił powody i założenia zmian dotyczących sądów rejonowych.

Opublikowane: 31.01.2012
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
31 stycznia po południu senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Gościem posiedzenia był JE Grzegorz Olszak, który 29 lutego rozpocznie misję Ambasadora RP w Kuwejcie.

Opublikowane: 31.01.2012
Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym
W dniu 31 stycznia w południe, na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, senator Rocki uczestniczył w noworocznym spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym.

Opublikowane: 26.01.2012
Spotkanie Klubu PO z premierem
25 stycznia w godzinach wieczornych senator Rocki uczestniczył w spotkaniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO z premierem Donaldem Tuskiem. Omówiono plany prac legislacyjnych na najbliższe miesiące.

Opublikowane: 25.01.2012
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
Wieczorem 24 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omówiono porządek obrad rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 25.01.2012
Wspólne posiedzenie klubów PO i PSL
24 stycznia senator Rocki uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO i Prezydium Klubu Parlamentarnego PSL. W toku dyskusji przyjęto zasady współpracy między klubami i omówiono bieżące wydarzenia polityczne.

Opublikowane: 22.01.2012
Spotkanie w Centrum im. Adama Smitha
19 stycznia wieczorem senator Rocki uczestniczył w wigilijno-noworocznym spotkaniu środowisk związanych z Centrum im. Adama Smitha.

Opublikowane: 22.01.2012
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
19 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, które było poświęcone przyjęciu projektu porządku obrad 5. posiedzenia Senatu zaplanowanego na 1-2 lutego.

Opublikowane: 22.01.2012
Połączone posiedzenia Komisji
19 stycznia w godzinach porannych senator Rocki uczestniczył w połączonym posiedzeniu senackich Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Gospodarki Narodowej, które rozpatrzyły ustawę o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei. Senator został wyznaczony na sprawozdawcę Komisji w tej sprawie.

Opublikowane: 22.01.2012
Posiedzenia Komisji
18 stycznia wieczorem senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Gośćmi posiedzenia Klubu byli Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. » więcej

Opublikowane: 22.01.2012
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
18 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja spotkała się z Jackiem Chodorowiczem, który z początkiem lutego ma rozpocząć misję Ambasadora RP w Tel Awiwie.

Opublikowane: 16.01.2012
Spotkanie z wicepremierem Izraela
W dniu 16 stycznia senator Rocki wraz z senatorami W. Cimoszewiczem i B. Klichem oraz posłem A. Halickim spotkał się z wicepremierem i Ministrem Spraw Zagranicznych Izraela, Avigdorem Libermanem. Tematem rozmów była sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie w kontekście globalnych procesów gospodarczych.

Opublikowane: 16.01.2012
Posiedzenie Rady Bolońskiej
13 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Rady Bolońskiej, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 13.01.2012
Spotkanie szkoleniowe banków spółdzielczych
W dniu 10 stycznia senator Rocki uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym banków spółdzielczych regionu warszawskiego, krakowskiego i olsztyńskiego Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas którego wygłosił wykład pt. „Cykliczne zjawiska gospodarcze – sposoby sporządzania pomiarów”.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95