AktualnościGrudzień 2011 r.

Opublikowane: 20.12.2011
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
19 grudnia senator Rocki uczestniczył w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze posiedzenie – wspólne z Komisją Ustawodawczą – dotyczyło utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Na mocy projektu uchwały wszyscy senatorowie VIII kadencji stają się członkami Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Dwa kolejne posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych poświęcone były spotkaniom z ambasadorami RP obejmującymi swe funkcje z początkiem przyszłego roku w Królestwie Belgii i Republice Grecji.

Opublikowane: 20.12.2011
Koncert Wigilijny na Uniwersytecie Muzycznym
18 grudnia senator Rocki wziął udział w Koncercie Wigilijnym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W programie obejmującym kolędy i pastorałki wystąpił Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opublikowane: 17.12.2011
Posiedzenie Zarządu Głównego AZS
17 grudnia senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Zarządu Głównego AZS, na którym omówiono m.in. kalendarz wydarzeń sportu akademickiego w 2012 roku.

Opublikowane: 17.12.2011
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego
16 grudnia senator Rocki uczestniczył w porannym posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 17.12.2011
Prezentacja raportu UNDP
Wieczorem 14 grudnia senator Rocki wziął udział w prezentacji raportu UNDP o rozwoju społecznym w roku 2011 „Zrównoważony rozwój i równowaga, lepsza przyszłość dla wszystkich”. Miejscem prezentacji był Pałac Prezydencki.

Opublikowane: 17.12.2011
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Sportu Akademickiego
14 grudnia senator Rocki wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Sportu Akademickiego, na którym wybrano Prezydium Zespołu. W skład Prezydium weszli: jako Przewodniczący Zespołu – poseł Marek Rząsa, jako wiceprzewodniczący – poseł Zbigniew Rynasiewicz oraz senator Marek Rocki, jako członek Prezydium – poseł Leszek Blanik oraz jako Sekretarz Prezydium – posłanka Małgorzata Niemczyk.

Opublikowane: 17.12.2011
60-lecie Radia Wolna Europa
14 grudnia senator Rocki spotkał się z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem w celu omówienia inicjatywy uczczenia 60-lecia Radia Wolna Europa. Projekt uchwały w tej sprawie zaproponował senator Aleksander Świeykowski.

Opublikowane: 17.12.2011
Posiedzenia Klubów
13 grudnia wieczorem senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, Prezydium Klubu, a następnie Klubu Parlamentarnego. Przedmiotem dyskusji był porządek obrad rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 17.12.2011
Wręczenie nagród WIKTORIA
10 grudnia senator Rocki wziął udział w Wielkiej Gali wręczenia nagród WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców XIV edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego organizowanego przez Warszawska Izbę Przedsiębiorców.

Opublikowane: 08.12.2011
Spotkanie z wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
7 grudnia po południu senator Rocki spotkał się z prof. Z. Marciniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu omówienia założeń do wyboru składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji.

Opublikowane: 08.12.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów
7 grudnia po południu senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym zaakceptowano zmiany w projekcie porządku obrad najbliższego posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 08.12.2011
Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego
7 grudnia w południe senator Rocki wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem „Perspektywy rozwoju systemu kształcenia wyższego na kierunku Zdrowie Publiczne” podczas IV Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego.

Opublikowane: 08.12.2011
Spotkanie z Minister Sportu
7 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wraz z przedstawicielami Zarządu Głównego AZS spotkał się z Minister Sportu i Turystyki Joanna Muchą. Omówiono zakres współdziałania Ministerstwa i AZS, między innymi w kontekście porozumienia podpisanego przez ministrów Sportu i Turystyki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 07.12.2011
Debata na temat budowania marki Polski
6 grudnia senator Rocki wziął udział w debacie „Markowy kraj Polska – dzieło w toku” moderowanej przez Romana Rewalda – partnera w kancelarii Weil Gotshal&Manges, prezesa Koalicji ProPolska. Debata była zorganizowana w ramach Gali V edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” połączonej z konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”. Gala miała miejsce w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica.

Opublikowane: 03.12.2011
Przedsiębiorstwa i gminy Fair Play
2 grudnia senator Rocki wziął udział w gali „Przedsiębiorstw i gmin Fair Play”.

Opublikowane: 03.12.2011
Rocki przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych
1 grudnia senator Rocki, podczas zebrania senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, został wybrany jej przewodniczącym.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95