AktualnościWrzesień 2011 r.

Opublikowane: 30.09.2011
Inauguracje roku akademickiego na PW i UW
30 września senator Rocki wziął udział w inauguracjach roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Wykłady inauguracyjne związane były z oceną wpływu Marii Skłodowskiej-Curie na naukę. Profesor Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego przemawiając na Politechnice mówił o wpływie dokonań Noblistki na badania w zakresie chemii, a profesor Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił wpływ odkryć Marii Skłodowskiej-Curie na rozwój medycyny.

Opublikowane: 27.09.2011
5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w SGH
W dniu 26 września senator Rocki na zaproszenie Zarządu i Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH wziął udział w Konferencji Jubileuszowej z okazji pięciolecia funkcjonowania UTW SGH. Gościem Konferencji był Premier Donald Tusk.

Opublikowane: 24.09.2011
20-lecie banku Raiffeisen
22 września senator Rocki wziął udział w uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 20-lecia Raiffeisen Bank Polska.

Opublikowane: 24.09.2011
Otwarcie „Nowego Domu Jabłkowskich”
22 września senator Rocki uczestniczył w otwarciu „Nowego Domu Jabłkowskich” przy ul. Chmielnej 19 w Warszawie.

Opublikowane: 24.09.2011
20-lecie niepodległości Armenii
21 września senator Rocki wziął udział w uroczystości 20. rocznicy Niepodległości Armenii.

Opublikowane: 20.09.2011
Rada Programowa MNiSW oraz MSiT
20 września odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej powołanej zgodnie z porozumieniem zawartym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sportu i Turystyki. Porozumienie to ma na celu rozwój sportu akademickiego w Polsce. W skład Rady wchodzą przedstawiciele akademii wychowania fizycznego, a przewodniczy jej prof. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie Rady spotkali się z senatorem Rockim, a następnie z Ministrem Z. Marciniakiem w celu ustalenia zasad współpracy.

Opublikowane: 19.09.2011
Raport o zatrudnieniu w Polsce
19 września senator Rocki wziął udział w konferencji promującej raport „Zatrudnienie w Polsce 2010 – Integracja i globalizacja”. Wśród zaprezentowanych referatów warto wskazać ten, który omawia Strategię Lizbońska, a ściślej związane z nią „nadzieje, sukcesy, porażki i lekcje na przyszłość”. Interesujące były także wnioski wynikające z badań nad mobilnością na rynkach pracy w Europie.

Opublikowane: 19.09.2011
W Tok FM o „poprawce Rockiego”
19 września senator Rocki był gościem audycji „Poranek TOK FM”, podczas której wyjaśniał słuchaczom znaczenie zgłoszonej przez siebie poprawki nowelizującej ustawę o dostępie do informacji publicznej. » więcej na stronach Tok FM

Opublikowane: 17.09.2011
Nowy Doktor Honoris Causa UKSW
15 września senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Peterowi Erdo, Arcybiskupowi Esztrgomu – Budapesztu i Prymasowi Węgier na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opublikowane: 17.09.2011
Poprawka do projektu ustawy o udostępnianiu informacji publicznej
14 września senator Rocki zgłosił poprawkę do projektu ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. Do dyskusji w tej sprawie zapraszamy na www.rocki2011.pl. Treść poprawki wraz z uzasadnienie dostępne są w dziale „Opinie, stanowiska”.

Opublikowane: 17.09.2011
Posiedzenia Klubów
14 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 17.09.2011
Posiedzenie fundatorów Fundacji Rektorów Polskich
13 września senator Rocki uczestniczył w dorocznym posiedzeniu fundatorów Fundacji Rektorów Polskich.

Opublikowane: 17.09.2011
Posiedzenia Klubów
13 września senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO związane z ostatnim w tej kadencji Parlamentu posiedzeniem Senatu.

Opublikowane: 17.09.2011
Konferencja na Politechnice Warszawskiej
12 września na Politechnice Warszawskiej senator Rocki wziął udział w konferencji podsumowującej tegoroczny turniej EuroStudent 2011. Jest to turniej piłki nożnej rozgrywany między drużynami akademickimi z Polski i Ukrainy.

Opublikowane: 11.09.2011
Konwencja wyborcza PO
10 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i konwencji wyborczej, na której zaprezentowano program Platformy na kolejna kadencję.

Opublikowane: 07.09.2011
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
7 września senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. » więcej

Opublikowane: 07.09.2011
Rocznica uzyskania niepodległości przez Ukrainę
Wieczorem 6 września senator Rocki wziął udział w uroczystości z okazji 20. rocznicy niepodległości Ukrainy.

Opublikowane: 07.09.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
6 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Przedmiotem obrad był projekt porządku obrad 83. posiedzenia Senatu RP. Projekt przewiduje rozpatrzenie 38 projektów ustaw, 4 ratyfikacje umów międzynarodowych oraz sprawozdania z działalności Krajowej Rady Sądownictwa oraz senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji.

Opublikowane: 07.09.2011
Spotkanie z liderami tunezyjskiej opozycji
5 września senator Rocki uczestniczył w spotkaniu z grupą liderów opozycji demokratycznej z Tunezji, którzy przybyli do Polski w ramach programu „Solidarność narodów, demokracja i wolność mediów w XXI wieku”.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95