AktualnościCzerwiec 2011 r.

Opublikowane: 20.06.2011
Gratulacje dla laureatów Olimpiady Przedsiębiorczości
20 czerwca senator Rocki wręczył listy gratulacyjne Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza, dyrektorom liceów, w których uczą się laureaci VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Gala Olimpiady miała miejsce w Szkole Głównej Handlowej. W tegorocznej Olimpiadzie wzięło udział ponad 21 tysięcy uczestników z ponad 1100 szkół ponadgimnazjalnych.

Opublikowane: 20.06.2011
Posiedzenie Zarządu Głównego AZS
18 czerwca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w obiektach Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Spotkaniu towarzyszyły 61. regaty ósemek wioślarskich Politechniki i Uniwersytetu.

Opublikowane: 20.06.2011
Spotkanie z Przewodniczącym Parlamentu EU
17 czerwca senator Rocki wziął udział w spotkaniu Konwentów Seniorów Sejmu i Senatu polskiego parlamentu z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i towarzyszącymi mu przewodniczącymi frakcji w Parlamencie Europejskim.

Opublikowane: 20.06.2011
Akademickie Mistrzostwa Warszawy
Po południu 15 czerwca senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia pucharów zwycięzcom Akademickich Mistrzostw Warszawy.

Opublikowane: 20.06.2011
Posiedzenia Klubów PO
15 czerwca senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Tematem posiedzeń był porządek obrad Senatu, a w szczególności poprawki do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym dotyczące rozszerzenia kategorii pojazdów zwolnionych z e-myta.

Opublikowane: 20.06.2011
Ligi integracyjne
Po południu 13 czerwca senator Rocki wziął udział w uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji programu „Ligi integracyjne – sportowa szansa dla wszystkich”. W rozgrywkach lekkoatletycznych, sportach plażowych, tenisie stołowym oraz warszawskiej lidze piłki nożnej organizowanych przez środowisko warszawskie Akademickiego Związku Sportowego brali udział wychowankowie ośrodków wychowawczych i domów dziecka.

Opublikowane: 20.06.2011
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP
13 czerwca senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”. Wśród laureatów znalazła się dr Katarzyna Bień z Instytutu Ekonometrii SGH.

Opublikowane: 20.06.2011
12. Piknik Olimpijski
11 czerwca senator Rocki uczestniczył w 12. Pikniku Olimpijskim zorganizowanym przez Polski Komitet Olimpijski na żoliborskiej Kępie Potockiej. Piknik był okazją do spotkania z olimpijczykami oraz wzięcia udziału w rozgrywkach sportowych, między innymi w dyscyplinach związanych ze zbliżająca się Olimpiadą w Londynie.

Opublikowane:09.06.2011
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
8 czerwca rano senator Rocki poprowadził spotkanie posłów i senatorów z Ministrem Środowiska, profesorem Andrzejem Kraszewskim oraz Wiceprezydentem Warszawy Jarosławem Kochaniakiem dotyczące poprawek do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z opiniami Unii Metropolii Polskich senator zaproponował wprowadzenie poprawki mającej na celu zastąpienie przyjętej przez Sejm zasady naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Według Sejmu opłata ma być proporcjonalna do liczby mieszkańców danej nieruchomości. Zgodnie z opiniami prezydentów miast lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie gminom swobody w wyborze jednej z opcji: opłata w proporcji do liczby mieszkańców, albo do powierzchni lokalu, albo do zużycia wody.

Opublikowane:09.06.2011
Posiedzenia Klubu Senatorów
8 czerwca senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu i Klubu Senatorów, które były poświęcone omówieniu porządku obrad Senatu.

Opublikowane:08.06.2011
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
7 czerwca senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas pierwszego senatorowie spotkali się z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Rumunii Markiem Szczygłem. Gościem drugiego posiedzenia była przewodnicząca Parlamentu Republiki Albanii pani Józefina Topalli.

Opublikowane:08.06.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
7 czerwca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekty porządku dziennego 78. i 79. posiedzenia Senatu.

Opublikowane:08.06.2011
Rozstrzygnięcie konkursu „Teraz Polska”
Wieczorem 6 czerwca senator Rocki wziął udział w Gali „Teraz Polska” podsumowującej 21. edycję Konkursu „Teraz Polska” i finał 2. edycji Konkursu „Wybitny Polak”.

Opublikowane:08.06.2011
Kongres Innowacyjnej Gospodarki
6 czerwca senator Rocki wziął udział w pierwszym dniu II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Opublikowane:08.06.2011
PwC już 20 lat w Polsce
5 czerwca senator Rocki wziął udział w obchodach dwudziestolecia obecności PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) w Polsce.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95