AktualnościKwiecień 2011 r.

Opublikowane: 30.04.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów
26 kwietnia wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które było poświęcone rozpatrzeniu projektu porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 22.04.2011
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
20 kwietnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 20.04.2011
Walne zgromadzenie PKOl
Wieczorem 19 kwietnia senator Rocki wziął udział w zebraniu Śródmiejskiego Koła PO, które było poświęcone przygotowaniom do wyborów parlamentarnych.

Opublikowane: 20.04.2011
Walne zgromadzenie PKOl
19 kwietnia senator Rocki wziął udział w Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Opublikowane: 18.04.2011
Posiedzenie Rady Bolońskiej
15 kwietnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Rady Bolońskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 13.04.2011
Posiedzenia Klubu Senatorów PO
13 kwietnia w godzinach porannych senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Przedmiotem spotkania był porządek obrad posiedzenia Senatu, a gościem posiedzenia Klubu był Przewodniczący KPPO Tomasz Tomczykiewicz.

Opublikowane: 13.04.2011
Spotkanie ze studentami i licealistami
Późnym wieczorem 12 kwietnia senator Rocki spotkał się w Senacie z grupą warszawskich studentów i licealistów. Po zwiedzeniu gmachów Sejmu i Senatu tematem rozmów była ordynacja wyborcza i organizacja nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Opublikowane: 13.04.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
Wieczorem 12 kwietnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Przedmiotem obrad były propozycje zmian w porządku 74. posiedzenia Senatu oraz projekt porządku obrad 75. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 13.04.2011
Spotkanie z delegacją Parlamentu Islamskiej Republiki Pakistanu
12 kwietnia senator Rocki wziął udział w spotkaniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Komisji ds. Kaszmiru z Parlamentu Islamskiej Republiki Pakistanu. Celem wizyty było przedstawienie stronie polskiej pakistańskiego stanowiska w sprawie statusu Kaszmiru. Problem kaszmirski wiąże się z podziałem dawnych Indii Brytyjskich na Indie i Pakistan w 1947 roku. Do 1947 r. Kaszmir był jednym z ponad pięciuset księstw indyjskich. Wycofanie się Wielkiej Brytanii z Indii spowodowało konieczność przystąpienia takich księstw do Indii lub Pakistanu. Ówczesny Kaszmir zamieszkiwała w około 80% ludność muzułmańska, ale rządząca dynastia wyznawała hinduizm i zdecydowała o przyłączeniu do Indii. Od tego czasu datuje się konflikt pomiędzy Indiami i Pakistanem. Latem tego roku mają się odbyć spotkania sekretarzy stanu, a następnie ministrów spraw zagranicznych obu krajów.

Opublikowane: 13.04.2011
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na UKSW
9 kwietnia senator Rocki wziął udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej ludzi nauki związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Po uroczystości nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej tragicznie zmarłemu Księdzu Rektorowi profesorowi Ryszardowi Rumiankowi, a także prezentacja albumu upamiętniającego jego osobę.

Opublikowane: 13.04.2011
Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH
6 kwietnia senator Rocki wziął udział w pierwszym spotkaniu Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu oferty SGH dla jej partnerów ze sfery gospodarki i nawiązanie kontaktów mających służyć kreowaniu strategicznych kierunków rozwoju uczelni, wzmocnieniu jej pozycji na międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz budowaniu sieci współpracy naukowo-badawczej.

Opublikowane: 02.04.2011
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
1 kwietnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, które było poświęcone omówieniu zebrania Zarządu Krajowego PO.

Opublikowane: 02.04.2011
„Orły Rzeczpospolitej”
30 marca po południu senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Nagrody „Orły Rzeczpospolitej”.

Opublikowane: 02.04.2011
Spotkanie dwóch ministrów na UW
W środę 30 marca senator Rocki poprowadził uroczyste spotkanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej i Ministra Sportu i Turystyki – dra Adama Giersza w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim, siedzibie władz Uniwersytetu Warszawskiego. Celem spotkania było podpisanie porozumienia ministrów na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Gospodarzem spotkania była JM prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW, a gośćmi byli posłowie, senatorowie, rektorzy uczelni warszawskich, Prezes PKOL, przedstawiciele środowisk sportowych i akademickich.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95