AktualnościMarzec 2011 r.

Opublikowane: 29.03.2011
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
29 marca senator wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Opublikowane: 29.03.2011
Posiedzenie Zarządu PKOl
22 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2010, przyjęto prowizorium budżetowe na rok 2011, zatwierdzono kryteria kwalifikacyjne na Igrzyska XXX Olimpiady Londyn 2012, a także przyjęto Polski Związek Golfa w skład członków PKOl.

Opublikowane: 20.03.2011
Posiedzenie Rady Krajowej PO
19 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, na którym podsumowano działania Klubu Parlamentarnego i rządu w minionych miesiącach.

Opublikowane: 20.03.2011
Zebranie Klubu Parlamentarnego PO
18 marca senator Rocki wziął udział w wyjazdowym zebraniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dyskusja dotyczyła przygotowań do kampanii wyborczej i oceny minionych miesięcy.

Opublikowane: 20.03.2011
Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji
17 marca w trakcie obrad Senatu senator Rocki przewodniczył zwołanemu doraźnie posiedzeniu Klubu Senatorów, które było poświęcone omówieniu wyników prac nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. W wyniku tych prac senator złożył pakiet poprawek, które zostały przyjęte przez Senat w wieczornym głosowaniu.

Opublikowane: 20.03.2011
Posiedzenia Klubu
16 marca senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów związanych z porządkiem obrad Senatu.

Opublikowane: 20.03.2011
Posiedzenia Klubu
15 marca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu, które były związane z posiedzeniami Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 11.03.2011
Maraton Firm Konsultingowych
10 marca senator Rocki wziął udział w oficjalnym otwarciu XIV Maratonu Firm Konsultingowych, który jest organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Konsultingu SGH.

Opublikowane: 11.03.2011
Posiedzenia Kolegium Klubu Parlamentarnego
9 marca dwukrotnie obradowało Kolegium Klubu Parlamentarnego. W drugim posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Omawiano plany legislacyjne rządu i parlamentu na najbliższe tygodnie.

Opublikowane: 09.03.2011
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
8 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 09.03.2011
Spotkanie z Burmistrzem Zakopanego
7 marca senator Rocki spotkał się z Burmistrzem Zakopanego Januszem Majchrem w związku z organizowanymi w grudniu 2012 r. przez Zakopane i AZS Akademickimi Mistrzostwami Świata w łyżwiarstwie szybkim.

Opublikowane: 09.03.2011
Akademickie Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim
5 marca wieczorem w Dworcu Zakopiańskim senator Rocki wręczał medale i puchary zwycięzcom Akademickich Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim, które odbyły się na stoku Harenda w Zakopanem.

Opublikowane: 09.03.2011
Finał Olimpiady Przedsiębiorczości
3 marca senator Rocki wziął udział w otwarciu eliminacji okręgowych VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości prowadzonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W obecnej edycji olimpiady wzięło udział ponad 21 tysięcy uczestników zw szkół ponadgimnazjalnych. W eliminacjach okręgowych (drugi etap olimpiady), rozgrywanych w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, wzięło udział 1264 uczniów z 419 szkół.

Opublikowane: 09.03.2011
Ranking Liceów Warszawskich
3 marca senator Rocki wziął udział w finale XX Rankingu Liceów Warszawskich organizowanego przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”.

Opublikowane: 09.03.2011
Posiedzenia Klubu
2 marca senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów. Przedmiotem dyskusji były projekty zmian w prawie o szkolnictwie wyższym oraz prawie prywatnym międzynarodowym.

Opublikowane: 09.03.2011
Wizyta parlamentarzystów PO i PSL w Brukseli
W dniach 28 lutego i 1 marca senator Rocki wziął udział w wizycie posłów i senatów PO oraz PSL w Brukseli. Posłowie i senatorowie w toku kolejnych spotkań dyskutowali o pracach Parlamentu Europejskiego i polskiej Prezydencji z Ambasadorem RP Janem Tombińskim, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem oraz Komisarzem Januszem Lewandowskim. Odbyło się także wspólne posiedzenie Klubów PO i PSL oraz Europejskiej Partii Ludowej. Zebraniu przewodniczyli Jacek Sariusz-Wolski i Tomasz Tomczykiewicz. Omawiano współpracę klubów przy tworzeniu prawa europejskiego. Parlamentarzyści wzięli także udział w posiedzeniach grup roboczych Europejskiej Partii Ludowej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95