AktualnościStyczeń 2011 r.

Opublikowane: 31.01.2011
20-lecie BBN
Wieczorem 31 stycznia senator Rocki wziął udział w uroczystościach związanych z 20-leciem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w których uczestniczyli liczni ambasadorowie akredytowani w Warszawie.

Opublikowane: 31.01.2011
Sejmik Województwa Mazowieckiego
31 stycznia senator Rocki wziął udział w III posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV kadencji. Podczas posiedzenia przyjęto między innymi Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 oraz budżet Województwa na rok 2011.

Opublikowane: 28.01.2011
2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
27 stycznia senator Rocki, w imieniu Klubu Senatorów PO, rekomendował Senatowi podjęcie uchwały dotyczącej uczynienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Opublikowane: 28.01.2011
Posiedzenia Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
Po południu 26 stycznia senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Dyskusja dotyczyła planu prac Parlamentu i Klubu na najbliższe miesiące.

Opublikowane: 28.01.2011
Rada ds. Procesu Bolońskiego
26 stycznia senator Rocki odebrał akt powołania na członka Rady do spraw Procesu Bolońskiego i uczestniczył w posiedzeniu tej Rady. Przedmiotem obrad były priorytety działań Zespołu Ekspertów Bolońskich na lata 2011-2013 oraz informacja na temat zadań związanych z Procesem Bolońskim podczas polskiej Prezydencji w UE.

Opublikowane: 28.01.2011
Wyjazd reprezentacji Polski na Uniwersjadę do Turcji
21 stycznia senator Rocki wziął udział w konferencji prasowej z okazji wyjazdu reprezentacji Polski na XXV Zimową Uniwersjadę w ERZRUM w Turcji. W swym wystąpieniu senator wspomniał o tradycjach startów polskich studentów we wszystkich kolejnych Uniwersjadach i ponad stuletniej historii AZS. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ambasady Republiki Turcji z JE Ambasadorem na czele. Prezentacje Erzrum przedstawił Radca ds. Kultury i Informacji, Faruk Amil.

Opublikowane: 21.01.2011
Seminarium o finansach publicznych w krajach UE
20 stycznia senator Rocki uczestniczył w seminarium „Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej – jaka droga do stabilności” zorganizowanym przez Ambasadę Brytyjską i Fundację FOR. Prezentacje przedstawili prof. Leszek Balcerowicz, Ewa Synowiec i Paweł Osiej z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, JE Ambasador Brytyjski Ric Todd oraz Richard Adorjan – Dyrektor ds. Budżetu węgierskiego Ministerstwa Gospodarki.

Opublikowane: 21.01.2011
Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym
W dniu 19 stycznia senator Rocki brał udział w dwóch posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na których rozpatrywano kolejne części sprawozdania Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie rządowego projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 18.01.2011
Posiedzenia Klubu Parlamentarnego PO
18 stycznia senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które były poświęcone omówieniu porządku obrad Sejmu. Senator poinformował Kolegium o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PO i przejściu do Klubu PJN przez Senatora Jacka Swakonia.

Opublikowane: 18.01.2011
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
18 stycznia senator wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym rozpatrywano pierwszą część sprawozdania Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie rządowego projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja m.in. odrzuciła (głosami PiS i SLD) zaproponowaną przez rząd zmianę dotyczącą limitowania wzrostu liczby studentów finansowanych przez podatników. W toku rozpatrywania zmian w ustawie poseł Krystyna Łybacka poinformowała członków Komisji o liście, jaki otrzymała od Zarządu Kierowników Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu w sprawie utrzymania obowiązkowych dla studentów zajęć z WF. Po wyjaśnieniach prof. Barbary Kudryckiej dotyczących umieszczenia „wf-u” w Krajowych Ramach Kwalifikacji propozycji zawartej we wspomnianym liście nie dyskutowano.

Opublikowane: 18.01.2011
Wektory 2010
15 stycznia senator Rocki uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Pracodawców RP „Wektory 2010” dla najwybitniejszych przedsiębiorców, polityków, ludzi kultury i sztuki minionego roku.

Opublikowane: 14.01.2011
Forum Debaty Publicznej
Po południu 12 stycznia senator Rocki wziął udział w spotkaniu zorganizowanym pod auspicjami Prezydenta Bronisława Komorowskiego w ramach Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski”. Tematem spotkania było „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki”. Uczestnikami spotkania i dyskusji byli reprezentanci parlamentu, środowisk akademickich, przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów lokalnych.

Opublikowane: 14.01.2011
Ranking szkół ponadgimnazjalnych
12 stycznia senator Rocki wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego już 13. raz przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.

Opublikowane: 14.01.2011
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym
12 stycznia senator Rocki spotkał się z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz planem prac Senatu nad tą ustawą.

Opublikowane: 14.01.2011
Projekt budżetu na 2011 r.
11 stycznia senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Gościem posiedzenia Klubu był Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Hanna Majszczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Tematem obrad był projekt budżetu państwa na 2011 rok.

Opublikowane: 14.01.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów
10 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które było poświęcone przyjęciu projektu porządku obrad 68. posiedzenia Senatu, a także wstępnego projektu porządku obrad 69. posiedzenia Senatu. Przyjęto, że uchwała o ustanowieniu roku 2011 będzie przyjmowana według procedury „uzgodnień z Klubami”. Konwent pozytywnie zaopiniował planowane terminy obrad Senatu do sierpnia włącznie.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95