AktualnościGrudzień 2010 r.

Opublikowane: 19.12.2010
Posiedzenie Zarządu AZS
18 grudnia senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Zarządu, a następnie Zarządu Głównego AZS. Omawiano między innymi stan przygotowań do Zimowej Uniwersjady, która odbędzie się w dniach 27 I – 6 II 2011 r. w Erzerum w Turcji, a także podsumowano Ogólnopolskie Igrzyska Studentów Pierwszego Roku.

Opublikowane: 19.12.2010
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
17 grudnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, na którym zajmowano się sprawami dyscypliny w głosowaniach na posiedzeniu Sejmu.

Opublikowane: 19.12.2010
Nocne obrady Senatu
Obrady 67. posiedzenia Senatu zakończyły się o godzinie 1:30 w nocy z 16 na 17 grudnia. Senat przyjął ustawę o prawie wyborczym, wprowadzając do niej 360 poprawek.

Opublikowane: 19.12.2010
Prezentacja raportu EBOiR
15 grudnia, na zaproszenie Prezesa NBP prof. Marka Belki, senator Rocki wziął udział w prezentacji raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pt. „Transition Report 2010, Recovery and Reform”, który przedstawił dr Erik Berglof, Chief Economist EBOR.

Opublikowane: 19.12.2010
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
14 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu, na którym omówiono uzupełnienia porządku obrad 67. posiedzenia Senatu, przewidywane zmiany w harmonogramie prac Senatu oraz zaopiniowano porządek obrad 68., pierwszego styczniowego, posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 15.12.2010
Posiedzenia Klubów PO
14 grudnia senator Rocki prowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO poświęcone projektom ustaw rozpatrywanych na posiedzeniu Senatu, w tym o finansowaniu partii politycznych (przyjęto poprawki obniżające subwencje o 50%) i kodeksie wyborczym (m.in. wprowadzającym jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu).

Opublikowane: 15.12.2010
Spotkania z dyplomatami
14 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w spotkaniu Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – stałego przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu – Urszulą Gacek, a następnie w spotkaniu z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Iraku – Stanisławem Smoleniem.

Opublikowane: 15.12.2010
Posiedzenia Klubu PO
13 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano porządek obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 15.12.2010
Urodziny Cesarza Japonii
Wieczorem 8 grudnia senator Rocki wziął udział w obchodach urodzin Cesarza Japonii.

Opublikowane: 15.12.2010
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
8 grudnia senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Tegorocznymi laureatami zostali: prof. Anna Wierzbicka w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, prof. Tomasz Guzik w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych oraz prof. Tadeusz M. Krygowski w obszarze nauk ścisłych.

Opublikowane: 04.12.2010
I posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2 grudnia senator Rocki wziął udział w I posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV kadencji.

Opublikowane: 04.12.2010
O zmianach w szkolnictwie wyższym
2 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która rozpatrywała rządowy projekt zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Kolejne posiedzenie podkomisji odbędzie się za dwa tygodnie.

Opublikowane: 04.12.2010
Ranking Najcenniejszych Marek 2010
Wieczorem 1 grudnia senator Rocki wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu Najcenniejszych Marek 2010 zorganizowanym już po raz siódmy przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Opublikowane: 04.12.2010
Seminarium o edukacji ekonomicznej
1 grudnia senator Rocki wziął udział w seminarium „Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym”. Seminarium zorganizował Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka. Tematem dyskusji był między innymi proces boloński oraz krajowe ramy kwalifikacji.

Opublikowane: 04.12.2010
Spotkanie ministrów z AZS
Przed południem 1 grudnia senator Rocki wziął udział w spotkaniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sportu i Turystyki z przedstawicielami Prezydium Zarządu Głównego AZS. Tematem spotkania były projekty realizowane przez AZS w zakresie sportu powszechnego.

Opublikowane: 04.12.2010
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
1 grudnia senator Rocki uczestniczył w porannym posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które było poświęcone podjęciu decyzji o dyscyplinie obecności i głosowań w sprawach budżetowych.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95