AktualnościListopad 2010 r.

Opublikowane: 30.11.2010
Urodziny Pracodawców RP
30 listopada senator Marek Rocki wziął udział w obchodach 21. urodzin Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, podczas których wręczone zostały nagrody „Konfederatki” i „Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy”.

Opublikowane: 27.11.2010
Seminarium BRE – CASE
25 listopada senator Rocki wziął udział w 111 Seminarium BRE – CASE, które było poświęcone tematowi: Banki centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym – strategie wyjścia. Referaty wygłosili: dr Dobiesław Tymoczko oraz dr Andrzej Rzońca.

Opublikowane: 27.11.2010
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO
W godzinach porannych 24 listopada senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów PO, na którym omawiano porządek obrad Senatu.

Opublikowane: 27.11.2010
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
24 listopada senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, na którym odbyło się spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Kazachstanu oraz w Republice Kirgiskiej Jackiem Kluczkowskim.

Opublikowane: 27.11.2010
Posiedzenia Klubu PO
23 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Były one poświęcone omówieniu porządku obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 27.11.2010
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
23 listopada senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze posiedzenie poświęcone było spotkaniu z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym – stałym przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie Remigiuszem Henczelem, a kolejne posiedzenie spotkaniu z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Korei Krzysztofem Majką.

Opublikowane: 27.11.2010
Wręczenie Stypendiów Pomostowych
22 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystym wręczeniu Stypendiów Pomostowych. Uroczystość miała miejsce w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, jej gościem był Prezes NBP, prof. Marek Belka. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Opublikowane: 27.11.2010
Wręczenie Stypendiów Pomostowych
22 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystym wręczeniu Stypendiów Pomostowych. Uroczystość miała miejsce w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, jej gościem był Prezes NBP, prof. Marek Belka. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Opublikowane: 27.11.2010
Akademia Mediów
19 listopada senator wziął udział w inauguracji Akademii Mediów. Akademia jest projektem edukacyjnym kierowanym do absolwentów ekonomii i prawa, którzy chcą współpracować z mediami. Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi oraz GPW. Inauguracji towarzyszyła debata „Media i biznes”, którą poprowadził Grzegorz Gauden, a jej uczestnikami byli Marek Belka, Krzysztof Kilian, Adam Michnik, Witold Orłowski, Ludwik Sobolewski i Małgorzata Surdek.

Opublikowane: 19.11.2010
Święto Niepodległości Libanu
Wieczorem 18 listopada senator Rocki wziął udział w koncercie uświetniającym obchody Święta Niepodległości Republiki Libanu.

Opublikowane: 19.11.2010
Posiedzenie plenarne PAK
18 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu plenarnym Państwowej Komisji Akredytacyjnej, które było poświęcone podsumowaniu wizyt studyjnych w zagranicznych agencjach akredytacyjnych. Gościem posiedzenia był sekretarz stanu w MNISzW Zbigniew Marciniak.

Opublikowane: 19.11.2010
Spotkanie Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej
Wieczorem 17 listopada senator Rocki wziął udział w spotkaniu Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej z J.E. Panem Yuichi Kusumoto, Ambasadorem Japonii w Polsce. Przedmiotem obrad były m.in. polsko-japońskie stosunki gospodarcze.

Opublikowane: 19.11.2010
Z wiceministrami o zmianach w szkolnictwie wyższym
17 listopada w godzinach przedpołudniowych Senator spotkał się z wiceministrami Witoldem Jurkiem i Zbigniewem Marciniakiem w związku z poprawkami do projektu ustawy o zmianie prawa o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 19.11.2010
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
17 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, którego gościem był Ambasador RP w Bośni i Hercegowinie.

Opublikowane: 19.11.2010
Spotkania Klubu PO
17 listopada w godzinach porannych senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO poświęconym porządkowi obrad posiedzenia Senatu i sprawom personalnym związanym z wyborem wicemarszałka Senatu, sekretarza Senatu i kandydata na rzecznika dyscypliny w Klubie Senatorów.

Opublikowane: 19.11.2010
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
16 listopada senator – jako Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS – wziął udział w wykładzie prof. Marka Beli, Prezesa NBP, wygłoszonym dla słuchaczy Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Fundację w Warszawie, Katowicach, Białymstoku i Bełchatowie.

Opublikowane: 19.11.2010
Święto narodowe Królestwa Belgii
Wieczorem 15 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystościach związanych ze świętem narodowym Królestwa Belgii.

Opublikowane: 19.11.2010
Światowy Dzień Przedsiębiorczości
15 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystej inauguracji Światowego Dnia Przedsiębiorczości w Centrum Bankowo-Finansowym, gdzie wykład wprowadzający wygłosił prof. Leszek Balcerowicz.

Opublikowane: 18.11.2010
Koncert w Teatrze Wielkim
Wieczorem 14 listopada w Teatrze Wielkim senator Rocki wziął udział w koncercie uświetniającym Doroczną Sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Opublikowane: 18.11.2010
Konwencja wyborcza PO
14 listopada senator Rocki wziął udział w warszawsko-mazowieckiej konwencji wyborczej Platformy Obywatelskiej, której gośćmi byli Premier Donald Tusk i Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna.

Opublikowane: 18.11.2010
Spotkania z zagranicznymi delegacjami
12 listopada, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, senator Rocki uczestniczył w spotkaniach z delegacją Republiki Słowackiej oraz Republiki Francuskiej.

Opublikowane: 18.11.2010
Święto Niepodległości
11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, senator Rocki, wraz z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, złożył wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Opublikowane: 18.11.2010
Odsłonięcie pomnika ku czci Ofiar katastrofy smoleńskiej
10 listopada, dokładnie o godzinie 8:41, senator Rocki wziął udział w odsłonięciu na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim Pomnika Pamięci 96 Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r.

Opublikowane: 05.11.2010
Posiedzenie Klubu Senatorów PO
Po zakończeniu obrad Senatu w dniu 4 listopada odbyło się posiedzenie Klubu Senatorów PO, którego gościem był Premier Rządu RP, Przewodniczący PO, Donald Tusk, który zarekomendował Klubowi wybór pani senator Grażyny Stark na wicemarszałka Senatu RP.

Opublikowane: 05.11.2010
Spotkanie z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Armenii
W dniu 4 listopada senator Rocki wziął udział w spotkaniu z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Armenii, panem Arturem Baghdarsaryan, i towarzyszącymi mu osobami, w tym J. E. Ambasadorem Republiki Armenii. Spotkanie odbyło się w Senacie RP.

Opublikowane: 05.11.2010
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów
3 listopada senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów, a następnie wziął udział w Konwencie Seniorów Senatu RP. Posiedzenie Konwentu Seniorów było poświęcone planowi posiedzeń Senatu do kwietnia 2011 r.

Opublikowane: 05.11.2010
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
W dniu 3 listopada senator Rocki wziął udział w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, których gośćmi byli Ich Ekscelencje Ambasadorowie RP w Rosji i Uzbekistanie, t.j. W. J. Zajączkowski (dotychczasowy Ambasador RP w Bukareszcie) oraz M. Przeździecki.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95