AktualnościPaździernik 2010 r.

Opublikowane: 30.10.2010
Obrady Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
Po południu 27 października senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, w którym uczestniczyli członkowie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Gośćmi posiedzenia były prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Przedmiotem obrad była dyskusja nad projektem zmian w prawie szkolnictwa wyższego i plany legislacyjne resortu edukacji.

Opublikowane: 30.10.2010
Spotkanie z Ministrem Sportu
27 października senator Rocki spotkał się z Ministrem Sportu Adamem Gierszem w celu omówienia projektu budżetu i planu prac Zarządu Głównego AZS na 2011 rok.

Opublikowane: 30.10.2010
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
26 października senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na którym między innymi przyjęto podział kompetencji pomiędzy członkami Kolegium Klubu.

Opublikowane: 30.10.2010
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
26 października wczesnym popołudniem senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Gośćmi tych posiedzeń byli kandydaci na stanowiska ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych RP w Republice Kuby (pani Małgorzata Galińska-Tomaszewska) oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (pan Adam Krzymowski).

Opublikowane: 30.10.2010
Dzień Sił Zbrojnych Republiki Rumunii
25 października senator Rocki wziął udział w obchodach Dnia Sił Zbrojnych Republiki Rumunii, a następnie w obchodach 92. rocznicy niepodległości Republiki Czeskiej.

Opublikowane: 30.10.2010
II Studenckie Forum Jakości
23 października senator uczestniczył w II Studenckim Forum Jakości zorganizowanym przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Parlament Studentów RP przy współpracy Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senator wziął udział w panelu poświęconym wewnętrznym systemom zapewniania jakości kształcenia.

Opublikowane: 30.10.2010
Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim
16 października Klub Senatorów PO spotkał się na Uniwersytecie Śląskim z senatorami uczelni śląskich. Złożono kwiaty na grobie Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu RP, która zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem w kwietniu 201o r.

Opublikowane: 30.10.2010
Projekt nowej ordynacji wyborczej
15 października w Wiśle senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Klubu Senatorów PO, którego gośćmi byli Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Tomasz Tomczykiewicz. Przedmiotem obrad i dyskusji był plan pracy Parlamentu na drugą połowę 2010 roku oraz rok 2011, a w szczególności projekt ustawy o zmianie ustawy „Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, wprowadzającej jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu. Zgodnie z projektem Warszawa ma być podzielona na cztery okręgi. Pierwszy obejmowałby Pragę Południe, Pragę Północ, Rembertów, Targówek i Wesołą, drugi – Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów, trzeci – Białołękę, Bielany, Śródmieście i Żoliborz, zaś czwarty – Bemowo, Ochotę, Ursus, Włochy i Wolę.

Opublikowane: 30.10.2010
Ceremonia herbaty w Ambasadzie Japonii
14 października senator Rocki był gościem ambasadora Japonii Yuichi Kusumoto. W rezydencji ambasadora obył się wykład i pokaz ceremonii herbaty w wykonaniu Wielkiego Mistrza Genshitsu Sena z rodu Urasenke.

Opublikowane: 14.10.2010
Konwent Seniorów Senatu RP
12 października wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, które było poświęcone zaopiniowaniu porządku obrad 63. posiedzenia Senatu zaplanowanego na dni 20-22 października oraz zaopiniowaniu harmonogramu prac Senatu nad ustawą budżetową na 2011 r.

Opublikowane: 14.10.2010
60-lecie Politechniki Radomskiej
11 października senator Rocki był gościem koncertu uświetniającego obchody 60-lecia Politechniki Radomskiej.

Opublikowane: 14.10.2010
Posiedzenie Rady Krajowej PO
8 października senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.

Opublikowane: 14.10.2010
Inauguracja roku na warszawskiej ASP
8 października senator Rocki wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wykład inauguracyjny pt.: „Pisarze-malarze. Słowa i obrazy” wygłosił prof. Włodzimierz Bolecki.

Opublikowane: 14.10.2010
20. rocznica jedności Niemiec
Wieczorem 6 października senator Rocki wziął udział w II Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej Greek Power 2010 oraz w obchodach 20. rocznicy jedności Niemiec.

Opublikowane: 14.10.2010
Urodziny prof. Hołysta
6 października senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji 80. rocznicy urodzin i 60-lecia działalności naukowo-badawczej prof. Brunona Hołysta.

Opublikowane: 05.10.2010
Inauguracja na Wydziale Zarządzania UW
Po południu 4 października senator Marek Rocki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykład inauguracyjny pt. „Popularna kultura i zarządzanie. Jak sztuka imituje życie a życie sztukę” wygłosiła prof. Barbara Czarniawska.

Opublikowane: 05.10.2010
Inauguracja w Akademii Obrony Narodowej
W dniu 4 października rano senator Rocki uczestniczył w uroczystej, dwudziestej inauguracji roku akademickiego w Akademii Obrony Narodowej, gdzie wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

Opublikowane: 05.10.2010
Otwarcie wystawy „Polacy w Argentynie”
Wieczorem 1 października senator Rocki wziął udział w otwarciu wystawy „Polacy w Argentynie” przygotowanej przez Bibliotekę Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires.

Opublikowane: 05.10.2010
Inauguracje na PW oraz UW
1 października senator Rocki był gościem dwóch inauguracji roku akademickiego. Rano odbyła się inauguracja na Politechnice Warszawskiej, gdzie wykład inauguracyjny „Lotnictwo w XXI wieku” wygłosił prof. Alan Epstein z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Po południu odbyła się uroczysta inauguracja na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład inauguracyjny „Droga współczesnego Polaka w służbie publicznej” wygłosił Władysław Bartoszewski.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95