AktualnościSierpień 2010 r.

Opublikowane: 12.08.2010
Uroczystości zaprzysiężenia nowego Prezydenta RP
6 sierpnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, które odebrało ślubowanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Następnie Senator wziął udział w mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny i inaugurującego swą służbę Prezydenta. Po południu tego dnia Senator uczestniczył na Zamku Królewskim w uroczystości przekazania Prezydentowi Insygniów Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

Opublikowane: 12.08.2010
Wizyta młodych Duńczyków w Parlamencie
6 sierpnia w godzinach porannych senator Rocki był gospodarzem wizyty w Senacie grupy około 40 młodych Duńczyków. Senator przekazał informacje o pracach polskiego Parlamentu i odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji gospodarczej i politycznej oraz doświadczeń w pracy legislacyjnej.

Opublikowane: 12.08.2010
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO
5 sierpnia senator Rocki współprzewodniczył posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO oraz pracom Komisji Skrutacyjnej w wyborach wiceprzewodniczących Klubu powoływanych spośród posłów.

Opublikowane: 12.08.2010
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
5 sierpnia senator Rocki wziął udział w kolejnym posiedzeniu Konwentu, które poświęcone było planowanym terminom posiedzeń w okresie wrzesień – listopad.

Opublikowane: 12.08.2010
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
4 sierpnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu, które poświęcone było zmianom w projekcie porządku obrad Senatu oraz projektowi porządku obrad posiedzenia zaplanowanego na 11 i 12 sierpnia.

Opublikowane: 12.08.2010
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
3 sierpnia senator Rocki uczestniczył w trzech niejawnych posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Były one poświęcone spotkaniom z kandydatami na stanowiska ambasadorów Rzeczpospolitej w Islamskiej Republice Iranu, Republice Azerbejdżanu i Królestwie Danii.

Opublikowane: 01.08.2010
W hołdzie Warszawskim Powstańcom
1 sierpnia rano senator Rocki złożył w imieniu Senatu wieniec przy pomniku „Mokotów Walczący – 1944”. Z kolei w południe senator, również reprezentując Senat RP, uczestniczył w uroczystościach złożenia wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95