AktualnościLipiec 2010 r.

Opublikowane: 31.07.2010
Spotkanie z Powstańcami
31 lipca senator Rocki wziął udział w spotkaniu Powstańców z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną, pełniącym obowiązki Prezydenta RP oraz Panią Prezydent m.st.Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, w czasie którego Powstańcy otrzymali odznaczenia państwowe. Spotkanie odbyło się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Opublikowane: 31.07.2010
Warszawa ma nowych Obywateli Honorowych
31 lipca senator Rocki uczestniczył w Uroczystej Sesji Miasta Stołecznego Warszawy. W czasie uroczystości godność Honorowego Obywatela Warszawy otrzymali: Ziuta Harman – uczestniczka Powstania w Getcie Warszawskim, Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim „Kama” – żołnierz „Parasola”, Aleksander Kwaśniewski i prof. Henryk Skarżyński – twórca programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych.

Opublikowane: 31.07.2010
Złożenie wieńca przy pomniku na Żoliborzu
30 lipca senator Rocki w imieniu Senatu RP złożył wieniec przy kamieniu „Żołnierzom Żywiciela” na Żoliborzu, w pobliżu miejsca, gdzie zaczęły się walki wczesnym południem 1 sierpnia 1944 roku.

Opublikowane: 23.07.2010
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Sportu Akademickiego
22 lipca Senator wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Sportu Akademickiego. Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego AZS, wiceprezesi Adam Roczek i Dariusz Piekut oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Zbigniew Marciniak. Przedstawiciele AZS omówili plany prac AZS w środowisku akademickim i odpowiadali na pytania posłów.

Opublikowane: 23.07.2010
Akademia Podlaska będzie uniwersytetem?
20 lipca po południu senator Rocki wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które poświęcone było pierwszemu czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie nazwy Akademii Podlaskiej. Zamiarem senatu tej uczelni, popartym przez rząd, jest zmiana nazwy na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.

Opublikowane: 23.07.2010
Spotkania Klubu Parlamentarnego PO
20 lipca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Zebrania poświęcone były omówieniu porządku obrad Sejmu i przyjęciu projektów legislacyjnych zgłaszanych przez członków Klubu.

Opublikowane: 23.07.2010
Zakończenie roku akademickiego na UW
9 lipca senator Rocki, na zaproszenie Dziekana i Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem uroczystego zakończenia roku akademickiego 2009/2010 połączonego z graduacją absolwentów.

Opublikowane: 23.07.2010
Spotkania Klubu PO i Konwentu Seniorów
7 lipca senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. W tymże dniu Senator brał udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które poświęcone było porządkowi obrad 59. i 60. posiedzenia Senatu.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95