AktualnościMaj 2010 r.

Opublikowane: 31.05.2010
Święto UKSW
28 maja senator Rocki wziął udział w święcie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W takcie uroczystości pośmiertnie odznaczono Złotym Medalem UKSW JM Rektora UKSW, śp. księdza profesora Kazimierza Rumianka.

Opublikowane: 31.05.2010
Konferencja nt. systemu gospodarczego
28 maja senator Rocki brał udział w konferencji naukowej „O systemie gospodarczym” dedykowanej prof. Urszuli Grzelońskiej. Konferencję zorganizowała Katedra Ekonomii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Opublikowane: 31.05.2010
Konkurs na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego
27 maja senator Rocki wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników II edycji Konkursu na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego. Konkurs organizowany jest przez dziennik Rzeczpospolita i Narodowy Bank Polski. Tegorocznym zwycięzcą został Janusz Jankowiak. Wśród laureatów znaczącą część stanowią absolwenci i pracownicy SGH.

Opublikowane: 31.05.2010
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
25 maja senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Na pierwszym dyskutowano o Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, a informację w tym zakresie przedstawił minister Dowgielewicz. Drugie posiedzenie poświęcone było ustawie o ratyfikacji umowy między rządem RP a rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego.

Opublikowane: 31.05.2010
Współpraca AZS i PGE
25 maja senator Rocki w imieniu Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego podpisał list intencyjny z PGE Energie Odnawialne. Uroczystość odbyła się w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego – siedzibie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. List intencyjny dotyczy współpracy AZS i PGE w zakresie działań mających na celu promowanie energetyki odnawialnej.

Opublikowane: 31.05.2010
O kontrolowaniu władzy przez obywateli
24 maja senator Rocki uczestniczył w panelu dyskusyjnym konferencji „Obywatelskie instrumenty kontroli sprawowania władzy” zorganizowanej przez Koło Naukowe „Forum Publicum” oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Panelistami byli także: prof. Tomasz Nałęcz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wiesław Johann i prof. Marek Zubik, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opublikowane: 23.05.2010
Wybory w mazowieckiej PO
22 maja senator Rocki wziął udział w Zjeździe Regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej RP, na którym wybrano nowego Przewodniczącego Regionu, Andrzeja Halickiego (absolwenta SGPiS), a także członków Rady Regionu, delegatów na Zjazd Krajowy, członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane: 23.05.2010
Obrady KRPUT
W dniach 20-21 maja senator Rocki wziął udział w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, która odbyła się w Sandomierzu. Gospodarzem Konferencji był Rektor Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc. Dyskusja dotyczyła m.in. polityki edukacyjnej państwa i kryteriów akredytacji.

Opublikowane: 23.05.2010
Konferencja uczelni ekonomicznych
W dniu 19 maja senator Rocki poprowadził pierwszą sesję konferencji uczelni ekonomicznych „Proces boloński – dalsze wyzwania dla szkolnictwa wyższego”. Konferencję zorganizowała Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, a jej gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Na tegorocznej konferencji przedstawiono m.in. stan prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Rok 2010 jest dziesiątym rokiem działania Fundacji EPOQS.

Opublikowane: 23.05.2010
Forum Regionów Polska – Rosja
18 i 19 maja senator Rocki uczestniczył w Forum Regionów Polska – Rosja. Organizatorami tego drugiego już Forum były Senat RP i Rada Federacji Rosji. W ramach Forum odbyła się dyskusja „przy okrągłym stole” poświęcona współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie edukacji, kultury, polityki młodzieżowej i sportu. Senator współprzewodniczył tej dyskusji wraz z senatorem Husajnem Dżabrajłowiczem Czeczenowem, Przewodniczącym Komitetu Rady Federacji do spraw Edukacji i Nauki.

Opublikowane: 23.05.2010
20-lecie KSAP
W dniu 12 maja senator Rocki – jako były Przewodniczący Rady Służby Publicznej – uczestniczył w obchodach 20-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Opublikowane: 23.05.2010
Posiedzenia Klubu PO
12 maja w godzinach porannych senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów PO, a w godzinach popołudniowych uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95