AktualnościKwiecień 2010 r.

Opublikowane: 14.04.2010
Posiedzenia Klubu PO
8 kwietnia w godzinach porannych senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO związanych z posiedzeniem Senatu. Następnie wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, który zatwierdził projekt porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 14.04.2010
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
7 kwietnia w godzinach popołudniowych senator Rocki uczestniczył w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było spotkaniu z kandydatem na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Węgierskiej, panem Romanem Kowalskim. Drugie posiedzenie poświęcone było spotkaniu z kandydatem na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP – Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych, panem Witoldem Sobkowem. Z kolei podczas trzeciego posiedzenia odbyło się spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republik Tusi w Polsce, panem Resitem Umanem.

Opublikowane: 14.04.2010
Zmiana nazwy ASP w Poznaniu
7 kwietnia senator Rocki wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Porządek dzienny posiedzenia obejmował pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zgodnie z wolą senatu tej uczelni pragnie ona zmienić nazwę na Uniwersytet Artystyczny.

Opublikowane: 14.04.2010
Posiedzenia Kolegium i Prezydium Klubu PO
7 kwietnia w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 05.04.2010
Delegacja Senatu RP z wizytą w Rumunii
W dniach od 30 marca do 1 kwietnia senator Rocki uczestniczył w oficjalnej wizycie delegacji senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w Rumunii » więcej


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95