AktualnościMarzec 2010 r.

Opublikowane: 31.03.2010
Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
25 marca senator Rocki spotkał się z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu omówienia planu prac nad ustawami reformującymi system nauki, które mają być przedmiotem obrad 51. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 31.03.2010
Posiedzenia Klubu
25 marca senator przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO, które poświęcone były bieżącemu posiedzeniu Senatu. Następnie senator wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów.

Opublikowane: 31.03.2010
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
24 marca senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze posiedzenie poświęcone było spotkaniu z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP, panem Lee Finsteinem. Podczas drugiego posiedzenia omówiono polską politykę wizową wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji, dyskutowano na temat przejść granicznych na granicach polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej, a także rozmawiano o polityce zatrudnienia obywateli ukraińskich w Polsce.

Opublikowane: 31.03.2010
Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku
23 marca Senator spotkał się w Senacie ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku z SGH.

Opublikowane: 24.03.2010
Delegacja Senatu RP z wizytą w Japonii
W dniach 14-20 marca senator Marek Rocki wraz z delegacją Senatu RP, której przewodniczył Marszałek Bogdan Borusewicz, przebywał z oficjalną wizytą w Japonii » więcej

Opublikowane: 10.03.2010
Otwarcie wystawy „ALLELUJA”
Wczesnym popołudniem 10 marca senator Rocki wziął udział w otwarciu wystawy „ALLELUJA” zorganizowanej przez Fundację Cepelia w „Galerii na Piętrze”. Wystawa prezentuje dzieła polskich artystów – rękodzielników powiązane tematycznie ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy.

Opublikowane: 10.03.2010
Posiedzenia Prezydium Klubu PO i Klubu Senatorów PO
10 marca senator Rocki przewodniczył porannym posiedzeniom Prezydium Klubu, następnie Klubu Senatorów PO w związku z rozpoczynającym się posiedzeniem Senatu. Następnie senator wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, na którym zaopiniowano porządek obrad kolejnego, 51. posiedzenia Senatu oraz zmiany w porządku obrad 50. posiedzenia Senatu. W południe senator wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 10.03.2010
Spotkanie senatorów z ambasadorem RP w Hiszpanii
9 marca senator Rocki brał udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, które było poświęcone spotkaniu z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Królestwie Hiszpanii Ryszardem Schnepfem. Rozmawiano o prezydencji hiszpańskiej w UE oraz stosunkach polsko-hiszpańskich.

Opublikowane: 10.03.2010
Finał Akademickich Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
6 marca po południu dokonano podsumowania Akademickich Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, które odbyły się w Zakopanem w dniach 1-6 marca. Senator wręczał medale i puchary zwycięzcom rywalizacji studentów – sportowców z całej Polski.

Opublikowane: 10.03.2010
„Memoriał Koziołka Matołka”
6 marca senator Rocki brał udział w uroczystości wręczenia laurów zwycięzcom zawodów „Memoriał Koziołka Matołka”, zorganizowanych już po raz 61. w Zakopanem przez miejscowy Klub AZS.

Opublikowane: 03.03.2010
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
2 marca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, które związane było z kolejnym posiedzeniem Sejmu.

Opublikowane: 03.03.2010
Debata na temat prawa gospodarczego UE
2 marca po południu senator Rocki wziął udział w debacie „Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – to nie jest sprawa tylko Brukseli”. W debacie uczestniczyli L. Balcerowicz – przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, L. Gerken – Dyrektor Centrum für Europäische Politik oraz przedstawiciele Biura Analiz Sejmowych i MSZ. Przedstawiona została propozycja monitoringu projektów zmian prawa europejskiego.

Opublikowane: 03.03.2010
Seminarium na temat spółek giełdowych
2 marca senator Rocki uczestniczył w seminarium poświęconym roli komitetów audytu rad nadzorczych w spółkach giełdowych.

Opublikowane: 03.03.2010
Seminarium na temat własności intelektualnej w spółkach giełdowych
2 marca senator Rocki wziął udział w seminarium „Własność intelektualna w spółkach giełdowych – zarządcze pułapki i ryzyka”. Partnerami merytorycznymi seminarium zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych byli Deloitte, Plagiat.pl oraz Baker&McKenzie. Seminarium poświęcone było omówieniu zagrożeń wynikających z upowszechnienia Internetu jako narzędzia komunikacji marketingowej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95