AktualnościLuty 2010 r.

Opublikowane: 28.02.2010
„Krzesło roku 2009” dla ministra Rostowskiego
25 lutego senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagrody „Krzesło roku 2009”. Nagrodę tę ustanowił „The Warsaw Voice”, a tegorocznym laureatem – za odwagę w sterowaniu polityką finansową państwa – został Minister Finansów, Jacek Rostowski.

Opublikowane: 19.02.2010
20-lecie Krajowej Izby Gospodarczej
Wieczorem 18 lutego senator Rocki wziął udział w Gali poświęconej 20-leciu działania Krajowej Izby Gospodarczej.

Opublikowane: 19.02.2010
Posiedzenie Zespołu Etycznego Klubu Parlamentarnego PO
18 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Etycznego Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było omówieniu projektu Kodeksu Etycznego.

Opublikowane: 19.02.2010
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
18 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym rozpatrywano informację w sprawie sytuacji studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w związku z ocenami kształcenia dokonanymi przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Senator – jako przewodniczący PKA – udzielił informacji i odpowiadał na pytania posłów wskazując na tryb dokonywania ocen jakości kształcenia, ich kryteria i potencjalne skutki.

Opublikowane: 19.02.2010
Spotkanie z ambasadorem Japonii
Wieczorem 17 lutego senator Rocki był gościem J.E. Ambasadora Japonii, który przyjął na uroczystej kolacji członków delegacji Senatu RP do Japonii.

Opublikowane: 19.02.2010
Spotkanie senatorów PO z minister Kudrycką
17 lutego po południu senator Rocki uczestniczył w spotkaniu senatorów PO z prof. Barbarą Kudrycką, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Omawiano kierunki zmian w przepisach kształtujących funkcjonowanie uczelni wyższych.

Opublikowane: 19.02.2010
Spotkanie z przedstawicielami środowisk żeglarskich
17 lutego senator spotkał się z przedstawicielami środowisk żeglarskich w związku z projektem ustawy o sporcie rozpatrywanym w Sejmie. Przedmiotem spotkania było utrzymanie obowiązujących obecnie przepisów w zakresie rejestracji łodzi żaglowych i odejście od monopolu w zakresie szkolenia i egzaminowania żeglarzy.

Opublikowane: 19.02.2010
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO
17 lutego senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów PO, a następnie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Na obu posiedzeniach omawiano porządek obrad Sejmu i Senatu, a także tryb wyłaniania kandydata w wyborach prezydenckich.

Opublikowane: 19.02.2010
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
16 lutego senator Rocki brał udział w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było omówieniu stanu zaawansowania procesu informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, drugie poświęcone było rozpatrzeniu dwóch projektów ustaw o ratyfikacji » więcej

Opublikowane: 10.02.2010
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
9 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, którego gościem był Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Omawiano tryb prac Parlamentu nad złożonymi u Marszałka projektami ustaw.

Opublikowane: 10.02.2010
Gala Sportu Młodzieżowego
3 lutego senator Rocki wziął udział w Gali Sportu Młodzieżowego, na której dokonano uroczystego podsumowania systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2009 r., a Minister Sportu i Turystyki wręczył puchary przedstawicielom samorządów lokalnych przodujących w tym zakresie.

Opublikowane: 02.02.2010
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
2 lutego senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze posiedzenie, które było zarazem setnym w tej kadencji, poświęcone było spotkaniu z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Mołdawii Bogumiłem Luftem. Drugie posiedzenie poświęcone było spotkaniu z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Łotewskiej Jerzym Markiem Nowakowskim. Na trzecim posiedzeniu senatorowie rozpatrzyli ustawę o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95