AktualnościStyczeń 2010 r.

Opublikowane: 31.01.2010
Zgromadzenie plenarne KRPSZ
W dniach 28-30 stycznia senator Rocki wziął udział w XII Plenarnym Zgromadzeniu Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych w Wałbrzychu. Przedmiotem obrad były Krajowe Ramy Kwalifikacji, które omówiła prof. E. Chmielecka, a następnie tak zwana „środowiskowa” strategia szkolnictwa wyższego. Senator dyskutował z rektorami na temat działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej i senackiego projektu zmian w funkcjonowaniu państwowych wyższych szkół zawodowych.

Opublikowane: 19.01.2010
Bal Dziennikarzy na PW i studniówka w Liceum SGH
16 stycznia senator Rocki wziął udział w Balu Dziennikarzy na Politechnice Warszawskiej, a przedtem w otwarciu Studniówki w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH.

Opublikowane: 19.01.2010
Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej AZS
W dniu 16 stycznia senator Rocki brał udział w posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej AZS, które poświęcone było przyjęciu planu prac komisji w 2010 roku.

Opublikowane: 19.01.2010
Finał rankingu liceów
14 stycznia Senator Rocki wziął udział w XII Finale Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbył się w Akademii Leona Koźmińskiego. Po raz siódmy laury najlepszego polskiego liceum zdobyło XIII LO ze Szczecina.

Opublikowane: 19.01.2010
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
13 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było bieżącym problemom związanym z pracami Klubu, w tym sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”.

Opublikowane: 15.01.2010
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
W dniu 12 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego odbyło się spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Socjalistycznej Republice Wietnamu Romanem Iwaszkiewiczem.

Opublikowane: 15.01.2010
Spotkanie z Młodymi Demokratami
W dniu 9 stycznia senator Marek Rocki wziął udział w części oficjalnej VII Zjazdu Regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.

Opublikowane: 06.01.2010
Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Budżetu
6 stycznia senator – reprezentując senacką Komisję Spraw Zagranicznych – wziął udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Budżetu i przedstawił sprawozdanie z rozpatrzenia ustawy budżetowej na 2010 r. w części 45 – Sprawy Zagraniczne i Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE.

Opublikowane: 06.01.2010
Posiedzenia Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
6 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na których omawiano bieżącą sytuację polityczną i plan prac Sejmu.

Opublikowane: 06.01.2010
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
5 stycznia senator uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Posiedzenie pierwsze poświęcone było rozpatrzeniu ustawy o ratyfikacji umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), a posiedzenie drugie rozpatrzeniu ustawy budżetowej na 2010 r. w części 45 – Sprawy Zagraniczne i Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE. Po dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli rządu Komisja jednogłośnie przyjęła bez poprawek obie ustawy.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95