AktualnościGrudzień 2009 r.

Opublikowane: 17.12.2009
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
15 grudnia senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas pierwszego odbyło się spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej Edwardem Pietrzykiem. W trakcie drugiego – któremu senator przewodniczył – odbyło się spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Kanadzie Zenonem Kosiniakiem-Kamyszem. Oba posiedzenia miały charakter niejawny.

Opublikowane: 17.12.2009
Posiedzenia Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 15 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 17.12.2009
20-lecie przemian gospodarczych
14 grudnia senator wziął udział w uroczystej gali z okazji 20-lecia przemian gospodarczych. W czasie gali odbyła się premiera filmu Andrzeja Fizyka i Anny Więckowskiej „Balcerowicz. Gra o wszystko”. Organizatorami gali byli Waldemar Dąbrowski, Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan.

Opublikowane: 14.12.2009
5-lecie Zespołu Pieśni i Tańca SGH
Wieczorem 13 grudnia senator Rocki wziął udział w koncercie z okazji 5-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Senator – jako były rektor SGH, dzięki którego decyzji Zespół powstał – otrzymał Honorowe Członkostwo Zespołu.

Opublikowane: 14.12.2009
Rocki ponownie Prezesem AZS
W dniach 12 i 13 grudnia senator Rocki wziął udział w XXIII zjeździe Akademickiego Związku Sportowego. Zjazd był tradycyjnie poświęcony podsumowaniu mijającej – dwuletniej – kadencji władz Związku oraz wyborom na nową kadencję. Senator został wybrany ponownie – już po raz czwarty – na prezesa zarządu głównego AZS. Do zarządu weszło także dwóch innych parlamentarzystów: poseł Marek Rząsa i senator Andrzej Szewiński.

Opublikowane: 10.12.2009
Spotkanie w Klubie Bankowca
10 grudnia wieczorem senator Rocki wziął udział w dorocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska bankowego w Klubie Bankowca.

Opublikowane: 10.12.2009
Spotkanie świąteczne w Radzie Miasta
10 grudnia senator Rocki wziął udział w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.

Opublikowane: 10.12.2009
Ruszyła stacja wysokiego napięcia „Wilanów”
10 grudnia senator Rocki wziął udział w uroczystości uruchomienia stacji wysokiego napięcia „Wilanów”, będącej najnowocześniejszym obiektem energetycznym w Warszawie.

Opublikowane: 09.12.2009
Najcenniejsze Marki 2009 roku
Wieczorem 9 grudnia senator Rocki wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu Najcenniejszych Marek 2009 organizowanego przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”.

Opublikowane: 09.12.2009
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
9 grudnia po południu senator Rocki wziął udział w spotkaniu prof. Barbary Kudryckiej z powołanym przez nią zespołem złożonym z członków prezydiów Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy obu komisji i postulowanych w tym zakresie zmian w prawie.

Opublikowane: 09.12.2009
Innowacje w edukacji akademickiej
9 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w otwarciu Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje w edukacji akademickiej – szkolnictwo wyższe w procesie zmiany” zorganizowanej przez Centrum Upowszechniania Innowacji Edukacji i Katedrę Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. W otwarciu brała także udział prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 09.12.2009
Konferencja „Wolność dodaje skrzydeł”
5 grudnia senator Rocki wziął udział w towarzyszącej Konwentowi Nadzwyczajnemu Stowarzyszenia KOLIBER konferencji „Wolność dodaje skrzydeł”, w której udział wzięli także Rafał Ziemkiewicz oraz Lucjan Karasiewicz – poseł na Sejm.

Opublikowane: 09.12.2009
Zebranie Rady Ekonomicznej Zarządu Głównego AZS
4 grudnia senator Rocki prowadził zebranie Rady Ekonomicznej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, które było poświęcone omówieniu projektu sprawozdania Rady na Zjazd AZS oraz wytypowaniu kandydatów do władz Związku.

Opublikowane: 09.12.2009
Posiedzenie KRASP
2 grudnia w południe senator Rocki brał udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które było poświęcone prezentacji środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.

Opublikowane: 09.12.2009
Projekty ustaw o sporcie
2 grudnia przed południem senator Rocki wziął udział w kolejnym posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów rządowego i poselskiego ustaw o sporcie.

Opublikowane: 09.12.2009
Konwent Seniorów Senatu RP
2 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w Konwencie Seniorów Senatu RP, na którym omawiano projekt porządku obrad 45. i 46. posiedzenia Senatu. W imieniu Klubu PO senator wniósł o uzupełnienie porządku obrad.

Opublikowane: 09.12.2009
Posiedzenia Prezydium i Klubu Senatorów PO
1 grudnia wieczorem senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiano punkty porządku obrad posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 09.12.2009
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
1 grudnia w południe senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, która rozpatrzyła projekty dwóch ustaw ratyfikacyjnych. Pierwsza dotyczyła ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Konwencji dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, a druga – ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.

Opublikowane: 09.12.2009
Projekty zmian w ustawie o sporcie
Przed południem 1 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów rządowego i poselskiego ustaw o sporcie.

Opublikowane: 09.12.2009
Posiedzenia Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
1 grudnia w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano porządek obrad Sejmu i Senatu oraz bieżące problemy polityczne.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95