AktualnościListopad 2009 r.

Opublikowane: 30.11.2009
Walne Zebranie AZS
W dniu 30 listopada senator Marek Rocki wziął udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa w gmachu PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Opublikowane: 24.11.2009
Lista 2000 „Rzeczpospolitej”
W dniu 23 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystości ogłoszenia laureatów tegorocznej edycji listy 2000 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw publikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. Uroczystości towarzyszyła debata pod tytułem „Kto daje pracę i tworzy bogactwo: rząd czy przedsiębiorcy?”

Opublikowane: 24.11.2009
90-lecie AZS w Poznaniu
W dniu 21 listopada senator Rocki uczestniczył w obchodach 90-lecia Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. Uroczystości odbywały się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem Wojewody, Prezydenta Poznania i rektorów poznańskich uczelni.

Opublikowane: 18.11.2009
Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego
Wieczorem 18 listopada senator Rocki na posiedzeniu Senatu przedstawił w imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych sprawozdanie z rozpatrzenia projektu ustawy dotyczącej ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego. Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w kwietniu 2005 roku.

Opublikowane: 18.11.2009
Spotkanie z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny
W południe 18 listopada senator Rocki uczestniczył w obiedzie wydanym przez Przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych prof. Leona Kieresa na cześć goszczącego w Polsce Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny Igora Radojicica. Omawiano problemy tworzenia korpusu służby cywilnej, reform w szkolnictwie wyższym oraz współpracę gospodarczą obu krajów.

Opublikowane: 18.11.2009
O reformie nauki i szkolnictwa wyższego
Przed południem 18 listopada senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, którego gościem była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W posiedzeniu uczestniczyli licznie reprezentowani rektorzy uczelni wyższych, którzy mieli możliwość zadawania pytań i wyrażania opinii w sprawie proponowanych zmian w ustawach reformujących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 18.11.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
18 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto zmiany w porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 18.11.2009
Spotkanie z Minister Kudrycką
W godzinach wieczornych 17 listopada odbyło się spotkanie posłów i senatorów PO z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką. Na spotkaniu omawiano założenia zmian w prawie szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 18.11.2009
Posiedzenia Klubu Parlamentarnego PO
17 listopada senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Były one poświęcone porządkom obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 17.11.2009
20. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy RP a Koreą
W dniu 16 listopada senator Rocki, na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych, wziął udział w uroczystości upamiętniającej 20. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Korei.

Opublikowane: 17.11.2009
Zebranie Klubu Senatorów PO
16 listopada senator Rocki poprowadził zebranie Klubu Senatorów PO, w którym wziął udział Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Grzegorz Schetyna. Dyskutowano o planach prac Parlamentu, sytuacji politycznej i współpracy Sejmu oraz Senatu.

Opublikowane: 11.11.2009
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza
Wieczorem 11 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. W tegorocznej edycji konkursu nagrodę odebrał Bronisław Wildstein.

Opublikowane: 11.11.2009
Święto Niepodległości
W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada, senator Rocki brał udział w uroczystościach na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i przewodniczył delegacji Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej składającej wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Opublikowane: 11.11.2009
IX edycja Nagrody im. Jerzego Giedroycia
Wieczorem 5 listopada senator Rocki wziął udział w ogłoszeniu wyników IX edycji Nagrody im. Jerzego Giedroycia za działalność w imię polskiej racji stanu. Tegorocznym laureatem został Zbigniew Berdyczowski, twórca Forum Ekonomicznego w Krynicy. W uroczystości zorganizowanej przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” uczestniczył Prezydent Lech Kaczyński.

Opublikowane: 11.11.2009
Forum Rad Nadzorczych
5 listopada po południu senator Rocki wziął udział w Forum Rad Nadzorczych zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych, PricewaterhouseCoopers i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom odpowiedzialności członków rad nadzorczych w świetle nowych warunków prawnych oraz regulacji dotyczących komitetów audytu.

Opublikowane: 04.11.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
4 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które było poświęcone uzupełnieniom w porządku obrad 43. posiedzenia Senatu, projektowi kolejnego, 44. posiedzenia i harmonogramowi prac Senatu do kwietnia 2010 r.

Opublikowane: 04.11.2009
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
4 listopada senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, które było poświecone omówieniu ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 kwietnia 2005 r. Senator został wybrany na sprawozdawcę tego projektu.

Opublikowane: 04.11.2009
Posiedzenie Klubu Senatorów
3 listopada w godzinach popołudniowych senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu Senatorów PO, a następnie Klubu Senatorów. Gościem posiedzenia był Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Grzegorz Schetyna, który omówił zmiany w funkcjonowaniu Klubu oraz zasadach współpracy posłów i senatorów.

Opublikowane: 04.11.2009
Spotkania Klubu Parlamentarnego PO
3 listopada senator uczestniczył w posiedzeniach Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone były omówieniu bieżącej sytuacji politycznej i pracom Klubu.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95