AktualnościPaździernik 2009 r.

Opublikowane: 25.10.2009
Posiedzenie Klubu Senatorów PO
20 października senator Rocki wziął udział w porannym posiedzeniu Klubu Senatorów PO, które poświęcone było porządkowi obrad Senatu. Senator wziął także udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu, na którym przyjęto terminarz prac Senatu nad ustawą budżetową.

Opublikowane: 25.10.2009
Zgromadzenie Plenarne KRASP
19 października senator Rocki brał udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które miało miejsce w Akademii Górniczo-Hutniczej, i zabierał głos w dyskusji dotyczącej kierunków reform w szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 25.10.2009
Posiedzenie Prezydium KRASP
18 października w Krakowie senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w czasie którego uczestniczył w dyskusji poświęconej przyszłości środowiskowych komisji akredytacyjnych.

Opublikowane: 25.10.2009
Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego
W dniach 16 i 17 października senator Rocki – jako Prezes Zarządu Głównego AZS – brał udział w Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego i towarzyszącym jej VII Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej. Oba wydarzenia miały miejsce w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Towarzyszyło im podsumowanie Akademickich Mistrzostw Polski i wręczenie laurów władzom uczelni, które zwyciężyły w klasyfikacji punktowej Mistrzostw. Uroczystość odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce.

Opublikowane: 19.10.2009
Wizyta studyjna ww Strasburgu i Brukseli
W dniach 12-13 października senator Rocki uczestniczył w wizycie studyjnej senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w Strasburgu i Brukseli. W trakcie tej wizyty senatorowie spotkali się z Sekretarzem Generalnym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Ulrichem Bohnerem, Dyrektorem Generalnym Sekretariatu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wojciechem Sawickim, Ambasadorem RP przy Radzie Europy Piotrem Świtalskim, polskim sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Lechem Garlickim, Zastępcą Przewodniczącego Podkomisji ds. Obrony i Bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim Krzysztofem Liskiem oraz członkiem tej Podkomisji Hannesem Swobodą, Ambasadorem RP przy Unii Europejskiej Janem Tombińskim, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem, Wysokim Przedstawicielem UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Francisco Javierem Solaną de Madariaga oraz z polskimi europosłami z różnych ugrupowań politycznych.

Opublikowane: 19.10.2009
Inauguracja roku akademickiego w WSM
10 października senator Rocki wygłosił wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Opublikowane: 19.10.2009
Podpisanie Traktatu Lizbońskiego
10 października senator Rocki, reprezentując Klub Parlamentarny PO, brał udział w uroczystości podpisania Traktatu Lizbońskiego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Opublikowane: 19.10.2009
Inauguracja roku akademickiego w WUM
9 października senator Rocki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz gali poświęconej 200-leciu tej uczelni.

Opublikowane: 19.10.2009
Schetyna przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO
9 października senator Rocki brał udział w posiedzeniu Rady Krajowej PO, a następnie w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego, podczas którego Grzegorz Schetyna został wybrany na przewodniczącego Klubu.

Opublikowane: 19.10.2009
Posiedzenia Klubu Senatorów
W dniu 7 października senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu Senatorów PO, a następnie Klubu Senatorów. Senator brał też udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które poświęcone było porządkowi obrad Senatu w dniach 7 oraz 20-22 października.

Opublikowane: 19.10.2009
Dzień Niepodległości Cypru
Wieczorem 6 października senator uczestniczył w przyjęciu zorganizowanym przez Jego Ekscelencję Kalliopi Avraam, Ambasadora Republiki Cypru, z okazji cypryjskiego Dnia Niepodległości.

Opublikowane: 19.10.2009
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
6 października Senator uczestniczył w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas pierwszego posiedzenia odbyło się spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Malezji, w Państwie Brunei Darussalam i Republice Filipin panem Adamem Jelonkiem. W trakcie drugiego posiedzenia odbyło się spotkanie z kandydatem na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Armenii panem Zdzisławem Raczyńskim. Trzecie posiedzenie – któremu przewodniczył senator Rocki – związane było z rozpatrzeniem ustaw o ratyfikacji: Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach w dniu 8 czerwca 2009 r. , umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie w dniu 9 maja 2008 r., a także Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2008 r.

Opublikowane: 19.10.2009
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
5 października senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było nowemu podziałowi kompetencji w Kolegium po złożeniu rezygnacji przez Zbigniewa Chlebowskiego.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95