AktualnościWrzesień 2009 r.

Opublikowane: 22.09.2009
Spotkanie z przedstawicielami władz Gruzji
21 września senator Rocki wziął udział w spotkaniu Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej z delegacją przedstawicieli gruzińskich władz, która przebywa w Polsce w ramach realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów programu pt. „Wsparcie działań Rządu Gruzji we wdrażaniu Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie decentralizacji i rozwoju zasobów ludzkich”. Na czele delegacji stał pan Vano Chuchunaiszwili, Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji ds. Systemu Efektywnego Zarządzania oraz Reformy Ustroju Terytorialnego w Gruzji, który jest jednocześnie Przewodniczącym Gruzińsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni.

Opublikowane: 20.09.2009
60-lecie Klubu Sportowego AZS – AWF Warszawa
18 września senator Rocki wziął udział w uroczystościach obchodów 60-lecia Klubu Sportowego AZS – AWF Warszawa. Klub ten jest zdobywcą 21 medali olimpijskich (7 złotych, 7 srebrnych, 7 brązowych), a jednocześnie od lat zajmuje czołowe miejsce w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży.

Opublikowane: 20.09.2009
Uczelnie niepubliczne będą dofinansowane przez państwo?
15 września senator Rocki uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli środowiska rektorów uczelni niepublicznych z ministrami Michałem Boni i Barbarą Kudrycką. Omawiano postulat budżetowego finansowania studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych. Skutkiem spotkania jest powołanie specjalnego zespołu ds. analizy systemu finansowania szkolnictwa wyższego. W skład zespołu zostanie powołany przedstawiciel KRASP, Minister Finansów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciel rektorów uczelni niepublicznych. Senator Rocki zwrócił uwagę rektorów na problemy finansów publicznych i zamówień publicznych nieznane uczelniom niepublicznym.

Opublikowane: 11.09.2009
Pamięci Słowaków walczących w Powstaniu Warszawskim
8 września senator Rocki brał udział w uroczystości poświęconej uczczeniu pamięci Słowaków walczących w Powstaniu Warszawskim na Powiślu.

Opublikowane: 08.09.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 7 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Przedmiotem obrad był porządek obrad najbliższego posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 08.09.2009
Obchody wybuchu II wojny światowej
W dniu 1 września senator Rocki uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami wybuchu II wojny światowej i składał, w imieniu Senatu RP, wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95