AktualnościOpublikowano: 23.07.2009

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych

22 lipca senator Marek Rocki brał udział w czterech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze – wspólne z senacką Komisją Spraw Unii Europejskiej – poświęcone było podsumowaniu kończącej się prezydencji czeskiej w Radzie UE i przedstawieniu założeń prezydencji szwedzkiej.

Kolejne posiedzenie poświęcone było spotkaniu z Jarosławem Spyrą, kandydatem na ambasadora RP w Peru, Boliwii i Ekwadorze. Ambasador omówił swe plany, a następnie odpowiadał na pytania senatorów.

Podczas trzeciego posiedzenia w tym dniu odbyło się spotkanie z Tadeuszem Chomickim, kandydatem na ambasadora RP w Chinach.

Ostatnie posiedzenie – w godzinach wieczornych – poświęcone było przedstawieniu założeń zmian w ustawie budżetowej w zakresie związanym z pracami Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja jednogłośnie postanowiła nie wnosić poprawek do przedłożenia sejmowego.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95