AktualnościLipiec 2009 r.

Opublikowane: 31.07.2009
W hołdzie powstańcom z Żoliborza
30 lipca senator Rocki, w imieniu Senatu RP, złożył wieniec pod pomnikiem poświęconym żołnierzom zgrupowania Żywiciel na Żoliborzu.

Opublikowane: 31.07.2009
Posiedzenie Klubu Senatorów
Wieczorem 28 lipca senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Klubu Senatorów, którego gośćmi byli Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski. Przedmiotem dyskusji był porządek obrad Senatu i sytuacja polityczna.

Opublikowane: 31.07.2009
Spotkania z kandydatami na ambasadorów RP
28 lipca senator brał udział w pięciu posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, podczas których odbyły się spotkania z kandydatami na ambasadorów RP w Republice Argentyńskiej, Republice Paragwaju i Wschodniej Republice Urugwaju, przy UNESCO w Paryżu, w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahirji Ludowo-Demokratycznej, Republice Czadu i Republice Nigru, w Turkmenistanie oraz w Arabskiej Republice Egiptu, Republice Sudanu i Państwie Erytrea.

Opublikowane: 24.07.2009
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
24 lipca senator Rocki – w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych – przedstawił sprawozdanie z rozpatrzenie zmian w ustawie budżetowej na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Opublikowane: 23.07.2009
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
22 lipca senator Marek Rocki brał udział w czterech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych » więcej

Opublikowane: 16.07.2009
Spotkanie premiera z rektorami uczelni wyższych
15 lipca w południe senator wziął udział w spotkaniu Premiera Rządu RP, Donalda Tuska z przedstawicielami środowiska rektorów uczelni niepublicznych. Przedmiotem spotkania były postulaty przedstawione przez rektorów w liście opublikowanym w mediach w dniu 8 lipca. Zasadniczy postulat dotyczy finansowania ze środków publicznych studiów dziennych w uczelniach niepublicznych. W toku dyskusji okazało się, że nie ma jednolitości poglądów w tej grupie rektorów.

Opublikowane: 16.07.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
15 lipca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu, które poświęcone było omówieniu projektu zmian w porządku obrad 38. posiedzenia Senatu, projektowi porządku obrad 39. posiedzenia Senatu oraz harmonogramowi prac nad ustawą budżetową.

Opublikowane: 16.07.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów
14 lipca w godzinach wieczornych senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO związanego ze zmianami w ustawie budżetowej, a także przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów, które poświęcone było rozpoczynającemu się posiedzeniu Senatu.

Opublikowane: 16.07.2009
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
14 lipca senator Marek Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Gośćmi tych posiedzeń byli nowi ambasadorowie Rzeczpospolitej w Afganistanie i Serbii, którzy przedstawili swoje plany działań i odpowiadali na pytania senatorów.

Opublikowane: 16.07.2009
Posiedzenia Klubu Parlamentarnego PO
13 lipca w godzinach wieczornych senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Były one poświęcone planom obrad Sejmu i Senatu do końca lipca.

Opublikowane: 16.07.2009
XX-lecia Senatu III RP
3 lipca senator Marek Rocki wziął udział w 37. uroczystym posiedzeniu Senatu VII kadencji z okazji XX-lecia odrodzonego Senatu. Miejscem posiedzenia była sala posiedzeń Sejmu – miejsce pierwszego posiedzenia Senatu RP I kadencji.

Opublikowane: 01.07.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
1 lipca senator Rocki brał udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które było poświęcone omówieniu projektu porządku obrad na 38. posiedzenie Senatu w dniach 15-16 lipca.

Opublikowane: 01.07.2009
Posiedzenie Klubu Senatorów PO
1 lipca senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Klubu Senatorów PO, na którym przedstawił konkluzję dotyczącą głosowania w spawie zmian w Konstytucji.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95