AktualnościCzerwiec 2009 r.

Opublikowane: 30.06.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO
Wieczorem 30 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO. Przedmiotem obrad było głosowanie nad zmianami w Konstytucji oraz sprawy organizacyjne Klubu.

Opublikowane: 30.06.2009
Spotkania w sprawie zmian w Konstytucji RP
30 czerwca senator Rocki brał udział w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu RP, Bronisławem Komorowskim, i Marszałkiem Senatu RP, Bogdanem Borusewiczem, w sprawie zmian w Konstytucji RP, a następnie w spotkaniu legislatorów obu izb w tej sprawie. W konkluzji odbyło się spotkanie z władzami Klubu Parlamentarnego PO, na którym ustalono rekomendowany sposób głosowania Klubu Senatorów.

Opublikowane: 30.06.2009
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
29 czerwca senator Rocki brał udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było porządkowi obrad Sejmu oraz sprawom organizacyjnym.

Opublikowane: 30.06.2009
Wyjazd polskich sportowców na Uniwersjadę w Belgradzie
26 czerwca senator Rocki uczestniczył w pożegnaniu polskiej ekipy wyjeżdżającej na 25. Uniwersjadę, która w tym roku odbywa się w Belgradzie. Gośćmi uroczystości byli JE Radojko Bogojevic, Ambasador Republiki Serbii oraz wiceminister sportu.

Opublikowane: 30.06.2009
Ranking Instytucji Finansowych
25 czerwca senator Rocki brał udział w ogłoszeniu wyników Rankingu Instytucji Finansowych organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Opublikowane: 30.06.2009
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
24 czerwca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconemu rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i towarzyszącym mu poselskim projekcie zmian w tej ustawie.

Opublikowane: 30.06.2009
Spotkanie z wyborcami
Wieczorem 22 czerwca senator Rocki spotkał się z wyborcami, w tym między innymi z przedstawicielami Stowarzyszenia Dekretowiec. Omawiano projekty legislacyjne Stowarzyszenia.

Opublikowane: 30.06.2009
Spotkanie z ambasadorem Serbii
19 czerwca senator Rocki (wraz z Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego AZS, Bartłomiejem Korpakiem) spotkał się z JE Radojko Bogojeviciem, Ambasadorem Republiki Serbii w Polsce, oraz towarzyszącym mu konsulem Nikola Zurovac’em. Celem spotkania było zaproszenie JE Ambasadora na ślubowanie polskiej ekipy wyjeżdżającej na Uniwersjadę do Belgradu.

Opublikowane: 30.06.2009
Spotkanie z minister Kudrycką
18 czerwca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, którego gościem była prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematem spotkania była dyskusja nad założeniami zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Posiedzenie Prezydium było otwarte dla wszystkich zainteresowanych problemami szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 30.06.2009
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
17 czerwca po południu senator Rocki brał udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiane były sprawy wewnątrzklubowe, a wśród nich obsada komisji sejmowych.

Opublikowane: 30.06.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
W dniu 17 czerwca, przed posiedzeniem Senatu, senator Rocki brał udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, którego przedmiotem były zmiany w porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 09.06.2009
III Piknik Historyczny
6 czerwca w godzinach popołudniowych senator brał udział w III Pikniku Historycznym zorganizowanym przez Muzeum Historii Polski w Parku im. Rydza-Śmigłego. Jedną z atrakcji była przestrzenna gra edukacyjna 79-89 Droga do Senatu. W związku z tym, senatorowie spotykali się z mieszkańcami Warszawy uczestniczącymi w Pikniku i odwiedzającymi specjalny namiot senacki.

Opublikowane: 09.06.2009
X Piknik Olimpijski
6 czerwca w godzinach przedpołudniowych senator Rocki wziął udział w Dziesiątym Pikniku Olimpijskim zorganizowanym przez PKOL na warszawskiej Kempie Potockiej.

Opublikowane: 09.06.2009
Posiedzenie plenarne KRASP
5 czerwca senator wziął udział w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się na Politechnice Częstochowskiej w związku z obchodami 60-lecia tej uczelni. W czasie sesji II Zgromadzenia Plenarnego KRASP senator Rocki omówił prace Państwowej Komisji Akredytacyjnej od początku jej trzeciej kadencji.

Opublikowane: 09.06.2009
Gala IV Olimpiady Przedsiębiorczości
4 czerwca senator Rocki poprowadził uroczystą Galę IV Olimpiady Przedsiębiorczości, wspólnego przedsięwzięcia pięciu państwowych uczelni ekonomicznych: SGH, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Gościem gali była Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji. W czasie uroczystości nagrody otrzymało 25 laureatów wyłonionych spośród dwudziestu tysięcy olimpijczyków. Dyplomy uznania otrzymali także opiekunowie laureatów, a do dyrektorów szkół, w których uczą się laureaci, list gratulacyjny skierował Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Partnerami strategicznymi Olimpiady są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Bank BGŻ SA i Fundacja BGŻ.

Opublikowane: 09.06.2009
Obiad na cześć przedstawicieli parlamentów Grupy Wyszehradzkiej
Wieczorem tegoż 3 czerwca senator brał udział w uroczystym obiedzie wydanym przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z okazji spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Opublikowane: 09.06.2009
Obchody rocznicy 4 czerwca 1989 r.
3 czerwca senator wziął udział w otwarciu wystawy „Polska droga do wolności 1980-1989”, a następnie w Konferencji zorganizowanej z okazji dwudziestej rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Konferencja odbyła się w sali posiedzeń Sejmu, a jej gośćmi byli przedstawiciele parlamentów z 25 państw europejskich.

Opublikowane: 09.06.2009
Koncert na cześć parlamentarzystów europejskich
Wieczorem 2 czerwca senator Rocki uczestniczył w uroczystym koncercie, a następnie uroczystym obiedzie wydanym przez Marszałków Sejmu i Senatu na cześć przedstawicieli 25 europejskich parlamentów. Wykonawcami koncertu była Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Antoniego Wita oraz Ewa Kupiec i Piotr Paleczny.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95