AktualnościKwiecień 2009 r.

Opublikowane: 30.04.2009
Święto SGH
29 kwietnia senator Marek Rocki brał udział w obchodach Święta Szkoły Głównej Handlowej, podczas którego kilkudziesięciu osobom wręczone zostały dyplomy doktora i doktora habilitowanego.

Opublikowane: 30.04.2009
„Rzeczpospolita” ogłasza Listę 500
28 kwietnia senator Rocki uczestniczył w ogłoszeniu Listy 500 przygotowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. Lista ta prezentuje czołówkę polskich firm o największej wartości. Jest ona opracowywana na podstawie notowań giełdowych, wielkości sprzedaży, wartości księgowej oraz zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. W czasie uroczystości wręczono nagrody Orzeł „Rzeczpospolitej” w kategoriach firm produkcyjnych (SGL Carbon Polska), firm usługowych i infrastrukturalnych (Asseco Poland) i firm finansowych (Euro Bank).

Opublikowane: 23.04.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
23 kwietnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano projekty legislacyjne, problem ustawy medialnej i kompetencyjnej oraz sprawy wewnętrzne Klubu.

Opublikowane: 23.04.2009
Dyskusja o finansowaniu inwestycji UJ
22 kwietnia gościem Klubu Senatorów PO była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka. Przedmiotem dyskusji było finansowanie inwestycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet ten uhonorowany został specjalnym wieloletnim programem inwestycyjnym „600 milionów na 600-lecie” » więcej

Opublikowane: 23.04.2009
Spotkanie z Kołem PO w Rembertowie
21 kwietnia w godzinach wieczornych senator Rocki spotkał się z członkami Koła PO w Rembertowie. Przedstawił w zarysie dorobek rządu w minionych 500 dniach i odpowiadał na pytania zebranych.

Opublikowane: 23.04.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
21 kwietnia w godzinach porannych senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Program spotkania obejmował omówienie punktów obrad rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 23.04.2009
Posiedzenie Klubu Senatorów z udziałem premiera
Wieczorem 20 kwietnia, w przerwie obrad senatu, senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Klubu Senatorów, którego gościem był premier rządu Donald Tusk. Przedmiotem dyskusji były problemy: finansowania inwestycji Uniwersytetu jagiellońskiego, kampania do Europarlamentu, ustawy o finansowaniu partii oraz o systemie ubezpieczeń społecznych, a także sprawy wewnątrz klubowe.

Opublikowane: 23.04.2009
Prezydium Klubu Senatorów
Po południu 20 kwietnia senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów. Tematem debaty był porządek obrad Senatu, a także planowana tematyka spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

Opublikowane: 23.04.2009
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
20 kwietnia senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze było poświęcone ratyfikacji umowy o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, podpisanej pomiędzy rządem RP a ONZ w Hadze 18 września 2008 r. Umowa przewiduje, że na wniosek trybunału, za zgodą rządu RP, reprezentowanego przez ministra sprawiedliwości, osoby skazane przez Trybunał mogą (na koszt RP) odbywać karę w Polsce. Drugie posiedzenie – wspólne z senacką Komisją Obrony Narodowej – poświęcone było podsumowaniu dziesięciolecia wejścia RP do NATO.

Opublikowane: 19.04.2009
Konferencja na temat plagiatów
17 kwietnia senator wziął udział w konferencji „Splagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problemy kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce”, zorganizowanej przez Fundację im. A.-J.Fresnela oraz spółkę Plagiat.pl. Podczas konferencji senator wygłosił referat pt. „Pomiar jakości kształcenia z punktu widzenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej”.

Opublikowane: 18.04.2009
Konkursy prawnicze „Rzeczpospolitej”
16 kwietnia senator wziął udział w ogłoszeniu wyników rankingu kancelarii prawniczych przygotowywanym przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Ranking wskazuje na wzrost liczby prawników zatrudnianych przez największe kancelarie, a także na wzrost ich obrotów. Ogłoszono także wyniki konkursu „Prawnik Pro Bono” organizowanego przez „Rzeczpospolitą” wspólnie z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Zwycięzcą szóstej już edycji tego konkursu został profesor Zbigniew Hołda.

Opublikowane: 18.04.2009
Certyfikat Jakości „Szkoła przedsiębiorczości”
16 kwietnia senator wziął udział w posiedzeniu Kapituły Certyfikującej projektu Certyfikat Jakości „Szkoła przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Kapituła przyjęła poprawki do Regulaminu oraz zatwierdziła listę szkół, którym można przyznać Certyfikat.

Opublikowane: 18.04.2009
O zmianach w szkolnictwie wyższym
15 kwietnia senator spotkał się z prof. G. Pawelską-Skrzypek podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozmowy dotyczyły projektowanych zmian w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz zmian w rozporządzeniu określającym dyplomy ukończenia studiów. W szczególności rozważany był problem tak zwanych dyplomów wspólnych, jakie mają być wydawane w przypadku prowadzenia studiów wspólnie przez dwie lub większą liczbę uczelni. Jednym z problemów – w przypadku współpracy z uczelniami zagranicznymi – jest państwowy charakter dyplomu ukończenia studiów w przypadku uczelni polskich.

Opublikowane: 18.04.2009
Spotkanie z JE Ambasadorem Republiki Korei
15 kwietnia senator Rocki przyjął JE Ambasadora Republiki Korei. Rozmowy dotyczyły sytuacji gospodarczej i współpracy obu krajów, wspierania przez korporacje koreańskie polskich szkół wyższych (w szczególności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie) oraz starań Korei o organizację uniwersjady w 2015 roku.

Opublikowane: 18.04.2009
IV Forum Jakości
8 kwietnia senator Rocki, jako Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prowadził IV Forum Jakości zorganizowane w siedzibie BCC. Tematem Forum była współpraca uczelni wyższych z pracodawcami. Swoje doświadczenia i oczekiwania w tym zakresie przedstawili zarówno przedstawiciele uczelni wyższych, jak i pracodawcy.

Opublikowane: 18.04.2009
Spotkanie Koła PO na Woli
7 kwietnia senator Rocki uczestniczył w spotkaniu członków Koła PO na Woli. Przedstawił własną ocenę obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz prace Klubu Senatorów PO w parlamencie. Odpowiadał też na liczne pytania zgromadzonych.

Opublikowane: 07.04.2009
Walne Zgromadzenie PKOL
4 kwietnia senator Rocki – jako delegat AZS – wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W toku dyskusji senator przedstawił współpracę AZS z PKOL. Dokonania AZS przedstawione zostały na tle informacji o obchodach 100-lecia AZS i zbliżającego się 90-lecia PKOL. W wyniku wyborów senator został ponownie członkiem Zarządu PKOL.

Opublikowane: 07.04.2009
Znamy już listy kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego
W dniu 4 kwietnia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Rady Krajowej PO, która zatwierdziła listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Opublikowane: 07.04.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
W dniu 2 kwietnia senator Rocki brał udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Posiedzenie poświęcone było m.in. zaopiniowaniu kandydatury nowego przewodniczącego senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz zaopiniowaniu porządku obrad 31. posiedzenia Senatu zaplanowanego na dni 20, 21, 22 i 23 kwietnia.

Opublikowane: 07.04.2009
Spotkanie z przedstawicielami żeglarzy
1 kwietnia senator Rocki, wraz z senatorem Piotrem Głowskim, spotkał się z przedstawicielami środowisk żeglarskich w celu omówienia propozycji zmian w prawie regulującym uprawianie rekreacji.

Opublikowane: 07.04.2009
Spotkanie z Ambasadorem Armenii
W dniu 1 kwietnia senator Rocki spotkał się z JE Ambasadorem Republiki Armenii. Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy w zakresie akredytacji w szkolnictwie wyższym.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95