AktualnościMarzec 2009 r.

Opublikowane: 31.03.2009
Posiedzenie Klubu Senatorów
31 marca wieczorem – pod przewodnictwem senatora Rockiego – odbyły się posiedzenia Prezydium Klubu Senatorów i Klubu Senatorów poświęcone planowi porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 31.03.2009
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
31 marca senator brał udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Gościem Komisji był JE Ambasador RP w Republice Chile.

Opublikowane: 31.03.2009
Spotkanie z deputowanymi z Republiki Tunezyjskiej
31 marca senator uczestniczył w obiedzie wydanym przez senatora Leona Kieresa, Przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, dla delegacji Komisji do Spraw Politycznych i Stosunków Zewnętrznych Izby Deputowanych Republiki Tunezyjskiej. Rozmowy dotyczyły 50–lecia stosunków dyplomatycznych, dotychczasowej współpracy gospodarczej i perspektyw jej rozwoju.

Opublikowane: 31.03.2009
Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
31 marca w godzinach porannych senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano porządek obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 31.03.2009
XXIII Zjazd AZS
28 marca w Katowicach, w sali Senatu Uniwersytetu Śląskiego, senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Zarządu Głównego AZS. Uchwały Zarządu dotyczyły między innymi zwołania XXIII Zjazdu AZS w grudniu br. oraz zatwierdzenia budżetu ZG AZS na rok 2009. Omawiano także start studentów–sportowców na Uniwersjadzie w Harbinie, skąd AZS przywiózł 14 medali zajmując wysoką – ósmą pozycję w klasyfikacji medalowej.

Opublikowane: 31.03.2009
Spotkanie Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
W dniu 26 marca senator Rocki był gościem dorocznego, IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Przedmiotem obrad było podsumowanie działania Izby w 2008 roku i przedstawienie planu prac na  roku 2009.

Opublikowane: 31.03.2009
Święto narodowe Grecji
W dniu 25 maca senator Marek Rocki wziął udział w uroczystościach związanych ze świętem narodowym Grecji, zorganizowanych przez JE Ambasadora Republiki Greckiej, Gabriela Coptsidis’a.

Opublikowane: 20.03.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
19 marca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów, który zaopiniował zmiany w bieżącym porządku obrad Senatu. Były one związane ze zmianami na stanowiskach przewodniczących komisji senackich. Na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej – po rezygnacji i odwołaniu senatora Tomasza Misiaka – pozytywnie zaopiniowano kandydaturę senatora Jana Wyrowińskiego.

Opublikowane: 20.03.2009
Augustyn nowym Sekretarzem Klubu Senatorów
Wieczorem 18 marca, po zakończeniu obrad Senatu, odbyło się posiedzenie Klubu Senatorów, podczas którego – na wniosek senatora Rockiego jako Przewodniczącego Klubu – wybrano nowego Sekretarza Klubu, Senatora Mieczysława Augustyna.

Opublikowane: 20.03.2009
Obrady Konwentu Seniorów
W dniu 18 marca, przed posiedzeniem Senatu, senator Rocki uczestniczył w obradach Konwentu Seniorów, który zaopiniował zmiany w porządku obrad 29. posiedzenia Senatu i przedstawił projekt porządku kolejnego 30. posiedzenia Senatu zaplanowanego na 1, 2 i 3 kwietnia.

Opublikowane: 20.03.2009
Poseł Misiak złożył rezygnację
Wieczorem 17 marca senator Rocki przewodniczył zebraniom Prezydium Klubu Senatorów, a następnie Klubu Senatorów. Omawiano porządek obrad posiedzenia Senatu oraz wysłuchano oświadczenia Senatora Tomasza Misiaka, który złożył rezygnację z członkostwa w Klubie i w związku z tym z pełnienia funkcji Sekretarza Klubu.

Opublikowane: 20.03.2009
Spotkanie z ambasadorem Japonii
17 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego odbyło się spotkanie z ambasadorem Japonii Ryuichi Tanabe z okazji 90-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią. Omawiano współpracę obu krajów i wieloletnie tradycje kontaktów.

Opublikowane: 20.03.2009
Spotkanie PKA z Komisją Edukacji, Nauki i Sportu
17 marca senator był wraz z trzema innymi przedstawicielami Państwowej Komisji Akredytacyjnej gościem posiedzenia senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, które poświęcone było przedstawieniu zadań PKA i jej pracy w 2008 roku.

Opublikowane: 20.03.2009
Debata w SGH
17 marca senator Rocki wziął udział w debacie „Licencjat i co dalej” w ramach cyklu debat organizowanych przez NZS SGH pod hasłem „Drogowskazy Kariery”. W debacie uczestniczyli również prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek (wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego), prof. Tomasz Szapiro (kierujący Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii SGH) oraz dr Małgorzata Stawicka (Prodziekan Studium Licencjackiego SGH).

Opublikowane: 15.03.2009
10. rocznica przystąpienia Polski do NATO
12 marca senator Rocki wziął udział w uroczystościach związanych z dziesiątą rocznicą wejścia Polski do NATO. Wraz z Marszałkiem Senatu, Bogdanem Borusewiczem, składał wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie uczestniczył w uroczystym śniadaniu wydanym przez Prezydenta RP.

Opublikowane: 15.03.2009
Konferencja nt. reformy edukacji wyższej w Europie
12 marca senator brał udział w konferencji „Reformy edukacji wyższej w Europie”, zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Swoje poglądy zaprezentowali przedstawiciele OECD (dr Barbara Ischinger), Banku Światowego (Alberto Rodriguez i Jami Salmi) oraz Komisji Europejskiej (Helene Clark). Prof. Barbara Kudrycka poinformowała o kolejnym pakiecie projektów reform. Po projektach reformy studiów i praw studenckich, nowym modelu kariery akademickiej – kolejny pakiet pt. „nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym” » komentarz do projektów.

Opublikowane: 15.03.2009
Debata na temat rozwoju służby cywilnej
11 marca senator Rocki wziął udział w dyskusji „Co przeszkadza w rozwoju służby cywilnej w Polsce”, zorganizowanej przez „Gazetę Prawną”. W wymianie poglądów uczestniczyli: posłowie Mariusz Błaszczak (szef Kancelarii Przewodniczącego Rady Ministrów za czasów K. Marcinkiewicza i J. Kaczyńskiego) oraz Witold Gintowt-Dziewałtowski (SLD, członek Rady Służby Publicznej, a wcześniej Rady Służby Cywilnej), profesorowie Mirosław Stec (były Przewodniczący Rady Służby Cywilnej) i Józefa Hrynkiewicz (była dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej), a także raz Adam Leszkiewicz – obecny zastępca szefa KPRM).

Opublikowane: 05.03.2009
O współpracy gospodarczej z Algierią
4 marca senator Rocki, jako członek polsko-algierskiej grupy parlamentarnej, przewodniczył spotkaniu JE Abdelaziz Lahiouel, Ambasadora Republiki Algierii z przedstawicielami Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Algierskiej Izby Gospodarczej. Przedmiotem obrad była współpraca gospodarcza obu krajów.

Opublikowane: 05.03.2009
Gdańsk będzie miał Uniwersytet Medyczny
4 marca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”.

Opublikowane: 05.03.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
W dniu 4 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które poświęcone było zmianom w porządku obrad 28 posiedzenia Senatu, zaopiniowaniu porządku obrad kolejnego, 29 posiedzenia Senatu oraz zaopiniowaniu zmian w harmonogramie posiedzeń Senatu w okresie od kwietnia do sierpnia br.

Opublikowane: 05.03.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów
W godzinach wieczornych 3 marca odbyło się posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów. Przedmiotem obrad było omówienie wykonania decyzji podjętych przez Prezydium na poprzednim posiedzeniu, informacja o pracach Prezydium Klubu Parlamentarnego, omówienie porządku obrad Senatu, a także przedstawienie inicjatyw ustawodawczych senatorów » więcej.

Opublikowane: 05.03.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
3 marca w godzinach popołudniowych senator uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które było poświęcone omówieniu porządku obrad Sejmu oraz przedstawieniu inicjatyw ustawodawczych zgłaszanych przez posłów.

Opublikowane: 05.03.2009
Spotkanie z nowo mianowanymi ambasadorami RP
3 marca senator Rocki uczestniczył w spotkaniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych z nowo mianowanymi ambasadorami RP – J.W. Bayerem, Ambasadorem Rzeczypospolitej w Królestwie Tajlandii, P.M. Niesiołowskim, Ambasadorem RP w Federalnej Republice Nigerii oraz A.E. Niewiadomską, Ambasadorem RP w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych. Ambasadorowie przedstawiali swoje wizje rozwoju stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z tymi krajami oraz odpowiadali na pytania senatorów.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95