AktualnościLuty 2009 r.

Opublikowane: 28.02.2009
Spotkanie z Ambasadorem Izraela
18 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego odbyło się spotkanie z Davidem Abrahamem Akiva Peleg, Ambasadorem Izraela w Polsce. Omawiano stosunki polsko-izraelskie i sytuację polityczną w Izraelu po wyborach parlamentarnych.

Opublikowane: 06.02.2009
Konferencja z okazji rocznicy Okrągłego Stołu
5 lutego senator Rocki, jako przedstawiciel Klubu Parlamentarnego PO, brał udział w konferencji „Dialog – Kompromis – Porozumienie” zorganizowanej z okazji 20. rocznicy rozpoczęcia obraz Okrągłego Stołu. Senator w imieniu Klubu wystąpił w sesji piątej zatytułowanej „Czy idee porozumień można wprowadzić do polskiego życia politycznego?”.

Opublikowane: 06.02.2009
Spotkanie AZS z ministrami
Przed południem w dniu 4 lutego senator Rocki brał udział w spotkaniu członków Prezydium Zarządu Głównego AZS z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką oraz Ministrem Sportu Mirosławem Drzewieckim. Omawiano projekty zmian w ustawie o sporcie i ustawie o szkolnictwie wyższym w kontekście sportu akademickiego. AZS przedstawił szereg propozycji legislacyjnych mających na celu usprawnienie funkcjonowania klubów AZS na uczelniach.

Opublikowane: 06.02.2009
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W południe w dniu 4 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 06.02.2009
Posiedzenie Klubu Senatorów
Wieczorem w dniu 4 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Klubu Senatorów, w czasie którego omówiono zasady pracy Prezydium Klubu i dokonano zmian w jego składzie.

Opublikowane: 06.02.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
W dniu 4 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. W czasie posiedzenia zaopiniowano projekt porządku obrad kolejnego posiedzenia Senatu. Senator zgłosił także propozycje włączenia do porządku obrad 26 posiedzenia (4-5 luty) dwóch nowych ustaw (m.in. o zmianie systemu oświaty).

Opublikowane: 06.02.2009
Posiedzenia Klubu Senatorów
W godzinach wieczornych Senator przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu Senatorów i Klubu Senatorów, które poświęcone były porządkowi obrad Senatu. W pierwszej części posiedzenia Klubu – w obecności Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall – omawiano projekt ustawy o zmianie systemu oświaty. Senatorowie zaproponowali – zaakceptowaną przez Ministerstwo – poprawkę wprowadzającą elastyczność w sprawie podejmowania nauki przez 6-latków. Zgodnie z propozycją rodzice mogą zdecydować o wysłaniu 6-latka do szkoły, ale szkoła może odmówić przyjęcia, jeśli nie ma wystarczających warunków organizacyjnych. Warunkiem zgłoszenia 6-latka ma być wcześniejsze uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych.

Opublikowane: 06.02.2009
Spotkanie z dyplomatami
W południe 3 lutego senator Rocki uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w RP z marszałkiem Senatu, Bogdanem Borusewiczem. W czasie spotkania wystąpili Dziekan Korpusu, JE Arcybiskup Józef Kowalczyk oraz Marszałek Senatu.

Opublikowane: 06.02.2009
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
3 lutego senator Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było spotkaniu z JE Ambasadorem RP w Republice Singapuru, Waldemarem Dubaniowskim. Drugie posiedzenie, które odbyło się w godzinach popołudniowych, poświęcone było podsumowaniu prezydencji francuskiej i przedstawieniu planów prezydencji czeskiej.

Opublikowane: 06.02.2009
Tusk Człowiekiem Roku 2008
W poniedziałek, 2 lutego, senator Marek Rocki brał udział w uroczystości wręczenia Premierowi Rządu RP, Donaldowi Tuskowi tytułu „Człowieka Roku 2008” nadanego przez tygodnik „Wprost”.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95