AktualnościStyczeń 2009 r.

Opublikowane: 28.01.2009
Gala Sportu Młodzieżowego
W dniu 28 stycznia senator Rocki wziął udział w Gali Sportu Młodzieżowego, podczas której wręczono nagrody i puchary licznym klubom, miastom i gminom za osiągnięcia sportowe w 2008 roku.

Opublikowane: 28.01.2009
Kolacja u Ambasadora Francji
W dniu 26 stycznia senator Rocki, reprezentując senacką Komisję Spraw Zagranicznych, brał udział w kolacji wydanej przez J. E. Ambasadora Republiki Francuskiej z okazji wizyty w Polsce przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Aksela Poniatowskiego.

Opublikowane: 28.01.2009
Raport EBOiR
W dniu 23 stycznia senator Rocki brał udział w prezentacji Raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w siedzibie NBP. Coroczny raport prezentuje zmiany zachodzące w krajach przechodzących transformację gospodarczą.

Opublikowane: 28.01.2009
Posiedzenie PKA
W dniu 22 stycznia senator Rocki przewodniczył plenarnemu posiedzeniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej poświęconemu podsumowaniu działań Komisji w minionym roku » więcej

Opublikowane: 17.01.2009
Spotkanie z marszałkiem Senatu
15 stycznia w godzinach wieczornych, po  zakończeniu posiedzenia Senatu, senator Rocki – jako przewodniczący Klubu – spotkał się z marszałkiem Senatu w celu omówienia zasad funkcjonowania dwóch nowych komisji senackich: Komisji Finansów Publicznych i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska.

Opublikowane: 17.01.2009
Seminarium „Giełda uczy przedsiębiorczości”
W dniu 15 stycznia senator Rocki, reprezentując Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, uczestniczył we współorganizowanym przez tę Fundację seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Giełda uczy przedsiębiorczości”. Wpółorganizatorami kolejnego już seminarium na ten temat są Komisja Nadzoru Finansowego i Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego.

Opublikowane: 17.01.2009
Zebranie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
14 stycznia, podczas posiedzenia Senatu, odbyło się zebranie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO poświęcone omówieniu senackich poprawek do ustawy o adwokaturze.

Opublikowane: 17.01.2009
Posiedzenie Konwentu Seniorów
14 stycznia senator Rocki brał udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które było poświęcone zaopiniowaniu porządku obrad 26. posiedzenia Senatu i zaopiniowaniu harmonogramu posiedzeń Senatu od marca do sierpnia 2009 r.

Opublikowane: 17.01.2009
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
13 stycznia senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Były one poświęcone: pierwszemu czytaniu uchwały w sprawie prześladowań Chrześcijan w Indiach, spotkaniu z Ambasdorem RP w Indiach oraz ratyfikacji ustawy o przystąpieniu RP do organizacji zajmującej się wykorzystywaniem satelitów meteorologicznych.

Opublikowane: 17.01.2009
Lunch u Ambasadora USA
W dniu 12 stycznia senator, reprezentując senacką Komisję Spraw Zagranicznych, uczestniczył w uroczystym lunchu wydanym przez Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki z okazji 90-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych z Rzeczpospolita Polską.

Opublikowane: 17.01.2009
Na temat organizacji Uniwersjady ‘2015 w Poznaniu
W dniu 8 stycznia senator Rocki spotkał się z wiceprezydentem Poznania w celu omówienia współpracy AZS i władz Poznania w zakresie perspektyw organizacji w tym mieście Uniwersjady w 2015 roku.

Opublikowane: 17.01.2009
Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W dniu 8 stycznia senator Rocki wraz z członkami kierownictwa Państwowej Komisji Akredytacyjnej spotkał się z prof. Barbarą Kudrycką i kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu omówienia potencjalnych zmian w prawie szkolnictwa wyższego, a na tym tle zadań PKA.

Opublikowane: 17.01.2009
Ogłoszenie wyników rankingu szkół ponadgimnazjalnych
W dniu 7 stycznia senator Rocki wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.

Opublikowane: 17.01.2009
Nowelizacja „Prawa o szkolnictwie wyższym”
6 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu PO, które poświęcone było między innymi projektowi ustawy nowelizującej „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Nowelizacja ma dotyczyć uproszczenia zasad nadawania nazw uczelniom.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95