AktualnościGrudzień 2008 r.

Opublikowane: 19.12.2008
O sytuacji polaków – posłów na Sejm Republiki Litewskiej
W dniu 18 grudnia przed posiedzeniem Senatu senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej, które poświęcone było sytuacji posłów na Sejm Republiki Litewskiej posiadających Kartę Polaka.

Opublikowane: 18.12.2008
Święto narodowe Kazachstanu
15 grudnia senator uczestniczył w obchodach święta narodowego Republiki Kazachstanu, upamiętniającego przyjęcie Konstytucyjnej Ustawy o Niepodległości Republiki Kazachstanu, co miało miejsce w dniu 16 grudnia 1991 roku.

Opublikowane: 18.12.2008
Dzień św. Łucji
15 grudnia senator wziął udział w obchodach dnia Świętej Łucji. Jest to rdzennie szwedzka tradycja związana z zimowym przesileniem. Zgodnie z nią najciemniejszą nocą w roku jest noc z 12 na 13 grudnia. Zatem z dniem św. Łucji rozpoczyna się czas światła

Opublikowane: 18.12.2008
Nagrody Sportowe Prezydenta Warszawy
W dniu 15 grudnia senator brał udział w oficjalnym spotkaniu Rady Sportu m.st. Warszawy, na którym wręczono „Nagrody Sportowe Prezydenta Warszawy” za osiągnięcia sportowe na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Opublikowane: 18.12.2008
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
W dniu 11 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym przyjęto uchwałę akceptującą budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2009 rok.

Opublikowane: 18.12.2008
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS
10 grudnia senator przewodniczył posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego AZS, które poświęcone było przygotowaniu posiedzenia Zarządu Głównego zaplanowanego na 20 grudnia oraz omówieniu przygotowań do Uniwersjady Zimowej 2009 w Harbinie.

Opublikowane: 18.12.2008
Posiedzenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
W dniu 10 grudnia senator Rocki uczestniczył w trzecim posiedzeniu plenarnym Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2007-2010. Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu sprawozdania rocznego z prac Komisji.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95