AktualnościPaździernik 2008 r.

Opublikowane: 31.10.2008
Wspólne posiedzenie komisji senackich
W dniu 30 października senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, które połączone było z posiedzeniem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.

Opublikowane: 31.10.2008
Starania o Uniwersjadę w 2015 roku
30 października senator, wraz z Prezydentem Poznania, przewodniczył spotkaniu poświęconym przygotowaniom do wystąpienia o prawa do organizacji Uniwersjady 2015. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Opublikowane: 31.10.2008
Nowe komisje senackie
W godzinach popołudniowych 30 października senator przewodniczył posiedzeniu Klubu Senatorów, które poświęcone było propozycjom utworzenia kolejnych komisji senackich. W wyniku debaty i następujących po niej głosowaniach postanowiono powołać komisje ochrony środowiska i finansów publicznych.

Opublikowane: 31.10.2008
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 29 października senator wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było sprawom dyscyplinarnym.

Opublikowane: 31.10.2008
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
W dniu 28 października senator uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, która zaopiniowała kilka ustaw ratyfikujących umowy podpisane przez rząd.

Opublikowane: 31.10.2008
Posiedzenia Klubów PO
28 października senator wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, a następnie przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów i posiedzeniu Klubu Senatorów, które związane były z rozpoczynającym się posiedzeniem Senatu.

Opublikowane: 31.10.2008
Posiedzenie Konwentu Seniorów
W godzinach popołudniowych 28 października senator wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów w związku z projektem rozszerzenia porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu oraz zatwierdzenia porządku kolejnego posiedzenia Senatu, planowanego na 5-7 listopada.

Opublikowane: 31.10.2008
Głos w sprawie referendum
W trakcie posiedzenia Senatu w dniu 28 października senator wystąpił w debacie poświęconej prezydenckiemu projektowi referendum dotyczącego reform w służbie zdrowia, wskazując na błędne, zdaniem socjologów i ekspertów zajmujących się badaniem opinii społecznej, sformułowanie pytania.

Opublikowane: 21.10.2008
Senat wypowie się o referendum w sprawie kierunku reform służby zdrowia
W dniu 21 października odbyło się posiedzenie Konwentu Seniorów, na którym senator Rocki, jako przedstawiciel senatorów PO, zaakceptował propozycję rozszerzenia porządku obrad 20. posiedzenia Senatu RP o punkt dotyczący wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta RP ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunków reform służby zdrowia.
W konsekwencji posiedzenie Senatu rozpocznie się dzień wcześniej niż planowano, to jest 28 października, i potrwa cztery dni. Poza kwestią referendum zasadniczymi punktami obrad będą ustawy dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia.

Opublikowane: 21.10.2008
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 21 października senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było porządkowi obrad najbliższego posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 15.10.2008
Posiedzenie Konwentu Seniorów
W dniu 15 października, przed obradami Senatu, odbyło się zebranie Konwentu Seniorów poświęcone zatwierdzeniu porządku obrad następnego posiedzenia Senatu i zaopiniowaniu harmonogramu prac nad ustawą budżetową.

Opublikowane: 15.10.2008
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
W dniu 14 października senator uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było spotkaniu z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Związku Australijskim – Andrzejem Jaroszyńskim oraz spotkaniu z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Kolumbii – Jackiem Perlinem. Kolejne posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia w trybie pilnym ustaw o ratyfikacji Protokołów do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii oraz Republiki Chorwacji.

Opublikowane: 15.10.2008
Inauguracja w Korporacji Akademickiej Arkonia
W dniu 14 października w godzinach wieczornych senator wygłosił wykład inaugurujący rok akademicki w Korporacji Akademickiej Arkonia.

Opublikowane: 11.10.2008
Śniadanie na cześć olimpijczyków z AZS
10 października senator Rocki, jako Prezes Zarządu Głównego AZS, wraz z członkami Prezydium uczestniczył w śniadaniu wydanym przez prof. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na cześć olimpijczyków – członków AZS. W śniadaniu wzięli udział medaliści olimpiady oraz ich trenerzy.

Opublikowane: 11.10.2008
Spotkanie z prof. Kudrycką
W godzinach popołudniowych10 października prof Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spotkała się z przedstawicielami Prezydium Zarządu Głównego AZS, w tym m.in. z senatorem Rockim, w celu omówienia problemów związanych z promowaniem sportu w uczelniach wyższych.

Opublikowane: 11.10.2008
Inauguracja w ASP
9 października senator Marek Rocki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych, podczas której wykład inauguracyjny pt.: „Spór o pamięć” wygłosił Adam Michnik.

Opublikowane: 11.10.2008
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8 października senator Rocki uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Zamku Królewskim. W uroczystości uczestniczył Premier Rządu Rzeczpospolitej Donald Tusk, który wysłuchał opinii przedstawicieli środowisk akademickich na temat stanu przygotowań do zmian w ustawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 09.10.2008
Posiedzenie Prezydium Klubu PO
8 października po południu senator wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano rekomendację władz Klubu w sprawie głosowania nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o uczynieniu Święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy. Po posiedzeniu Prezydium senator spotkał się z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem w celu omówienia planu prac Senatu na najbliższe miesiące.

Opublikowane: 05.10.2008
Inauguracja w SGSP
W sobotę 4 października senator brał udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, podczas której odbyło się ślubowanie podchorążych I rocznika i immatrykulacja.

Opublikowane: 05.10.2008
Dzień Jedności Niemiec
W dniu 3 października senator Rocki na zaproszenie Ambasadora RFN oraz Premiera Brandemburgii uczestniczył w obchodach Dnia Jedności Niemiec.

Opublikowane: 03.10.2008
Rocznica powstania Urzędu Patentowego
W dniu 3 października senator uczestniczył w konferencji i uroczystościach związanych z 90-leciem ochrony własności przemysłowej w Polsce i funkcjonowaniem Urzędu Patentowego RP.

Opublikowane: 03.10.2008
Spotkanie z Charlesem Josselinem
3 października senator przyjął oficjalnie Charlesa Josselina, byłego wieloletniego ministra Rządu Republiki Francuskiej, senatora ostatniej kadencji. Ministrowi towarzyszył konsul ds. mediów z Ambasady Republiki Francuskiej. Rozmowy dotyczyły współpracy regionalnej i problemów szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 03.10.2008
Kolejne inauguracje roku akademickiego
2 października senator uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie wykład inauguracyjny wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, Ordynariusz Warszawsko-Praski, absolwent tej uczelni. W godzinach popołudniowych senator wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tu wykład inauguracyjny pt. „Implementować aplikacje czy aplikować implementacje, czyli granice polszczyzny” wygłosił prof. A. Markowski.

Opublikowane: 02.10.2008
Inauguracje roku akademickiego
W dniu 1 października senator Rocki uczestniczył w uroczystościach inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Warszawskim.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95